Overenskomster

Der er længe mellem vores friweekender

Også her på egnen føler præsterne, at de må løbe både stærkere og længere.

Sog­ne­præst Leif Hvass, Sen­nels, der er til­lids­re­præ­sen­tant for kol­le­ger­ne i Thi­sted Prov­sti, vil føl­ge for­sø­get med øget fri­hed i Stru­er Prov­sti me­get nøje. Ar­kiv­fo­to

Sog­ne­præst Leif Hvass, Sen­nels, der er til­lids­re­præ­sen­tant for kol­le­ger­ne i Thi­sted Prov­sti, vil føl­ge for­sø­get med øget fri­hed i Stru­er Prov­sti me­get nøje. Ar­kiv­fo­to

- Ja, der er længe mellem friweekenderne. Sådan siger sognepræst Leif Hvass, Sennels, der er tillidsrepræsentant for folkekirkepræsterne i Thisted Provsti. En præst har nu én ugentlig fridag plus seks fri weekender om året og fem ugers ferie. Når en præst holder fri, må nabopræsten passe jobbet, for passes skal det - 24 timer i døgnet syv dage om ugen året rundt. Forsøg i Struer Men i Struer Provsti starter til nytår en forsøgsordning, hvor præsterne får to ugentlig fridage plus én prædikenfri weekend pr. måned, hvilket dog ikke betyder, at de kan holde helt fri fra jobbet. Øvrige opgaver skal fortsat passes også denne weekend, men de er fri for prædiken og gudstjeneste. Biskop Karsten Nissen har givet grønt lys for tilsvarende forsøg i de øvrige provstier i Viborg Stift, og Den Danske Præsteforening har sagt, at man vil rejse Struer-ordningen som et krav ved de næste overenskomstforhandlinger. For i princippet har præster som alle andre på fuld tid en arbejdsuge på 37 timer, men det rækker kun for de færreste. Minikonfirmander - Også her på egnen oplever vi præster, at vi skal løbe stærkere og længere tid ad gangen, siger Leif Hvass, bl.a. er der indført minikonfirmandundervisning uden tidskompensation. Arbejdsbyrden for præsterne er lige stor, men forskellig, fortæller Leif Hvass, der både har prøvet at være bypræst og nu landpræst. Bypræsterne har mange flere kirkelige handlinger - begravelser, bryllupper og barnedåb - mens landpræsterne har meget mere administrativt arbejde, som i byerne klares af kordegnene. Spændende - Vi har ikke rejst kravet i Aalborg Stift, men vi følger udviklingen nøje. Og jeg synes, det er meget spændende med forsøget i Struer Provsti, siger Leif Hvass og tilføjer: - Spændende at se, om det kan lade sig gøre at få det til at hænge sammen med, at præsterne skal dække hinanden ind. For der er vist ingen udsigt til, at vi får flere præster ansat. Leif Hvass er enig i, at kravet om mere frihed til præsterne skal rejses ved de næste overenskomstforhandlinger.

Forsiden