Der er langt fra Hals til Arden

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

- Jeg kan ikke forklare den store kønsforskel, erkender skoleleder Per Bødker Andersen, Hals Skole. ARKIVFOTO: LARS PAULI

NORDJYLLAND:På skoler, der ude fra set er ens, kan der være voldsomme forskelle på, hvor galt det står til med drengenes stavekundskaber. Det gælder også i Nordjylland, hvor der f.eks. på Fjerritslev og Hals skoler er en meget større forskel på kønnenes karakterer end landsgennemsnittet, mens begge klarer begge køn sig rigtigt godt på Arden Skole. Det viser NORDJYSKEs analyse af tal fra Dicar, Center for Analytisk Journalistik. De tre skoler er ellers umiddelbart sammenlignelige. De er ganske vist ikke lige store, men de ligger alle tre i landområders hovedbyer og får elever ind fra landsbyskolerne. Eleverne har forældre, hvoraf mange er faglærte, færre er ufaglærte og selvstændige, og få har en videregående uddannelse. Det er områder præget af samme landbokultur, hvor man passer sine ting, men ikke er overdrevent bogligt ambitiøse. Skolerne er velfungerende skoler med blandede lærerkollegier og få tosprogede børn, ligesom der heller ikke er markante sociale problemer i skolernes områder, mens der alle steder er megen sportslig aktivitet og familier, der har boet i områderne i generationer. Alligevel klarer drengene sig langt dårligere på to af skolerne end på den tredje. - Jeg kan ikke forklare præcis hvorfor. Vi har ikke særligt fokus på drengene, siger Jan Nielsen, skoleleder, Arden Skole, hvor eleverne generelt klarer sig godt og ens i f.eks. stavning. - Måske skyldes det den kultur, vi har her på skolen, hvor vi er meget hurtige til at tage fat i de fagligt svage og få både lærere og forældre på banen, fortæller Jan Nielsen. Som en del af den kultur har skolen i over 10 år haft som indsatsområde at få alle elever til at læse og stave allerede i de mindste klasser. Således læser alle i 1. klasse allerede nu. - Men noget ligger også hos enkelte ildsjæle, der driver det frem og holder fast. Men hvorfor vi er så heldige, at de gerne vil være her, det ved jeg ikke, siger Jan Nielsen. På Hals Skole erkender nytiltrådte skoleleder Per Bødker Andersen blankt, at han er ”meget overrasket” over de barske tal. I sommer fik hver femte dreng dumpekarakter i stavning i 9. klasse mod kun en ud af 20 piger. - Jeg troede umiddelbart, at det var årgangen, men jeg kan godt se ved tjek af tallene, at det også gælder andre år, og så har jeg ingen forklaring, siger han. På Hals Skole svinger forskellen mellem drenge og piger fra år til år, men generelt er drengene dårligere end landsgennemsnittet, mens pigerne klarer sig flot. - Jeg kan ikke se, hvorfor netop vores skole skulle ligge særligt skidt, men nu vil vi da ind og arbejde med det - også med forældrene, for jeg tror, at det i høj grad handler om drengenes mangel på ansvarlighed, siger Per Bødker Andersen. Heller ikke på Fjerritslev Skole, der også er præget af stor kønsforskel, har skolelederen nogen forklaring. - Vi har ganske enkelt ikke været opmærksomme på det, men selvfølgelig må vi da nu gå ind og arbejde med det, siger Dorte Pedersen, skoleleder, Fjerritslev Skole.