Lokalpolitik

Der er lig i lasten

TOPCHEFER:Nordjyske Tidende finder ikke længere, at det kan have interesse at diskuterer aspekterne omkring Frederikshavns forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser af chefer. Dette synspunkt forekommer særdeles ejendommeligt, når man tænker på, hvilke konsekvenser det får for den kommende besættelse af storkommunens chefstillinger. De medlemmer af Frederikshavns nuværende byråd som har stemt for forlængelserne vil efter min opfattelse kunne komme til at yde Det Nye Frederikshavn erstatning, hvis det viser sig at kommunen kommer til at betale godtgørelse eller erstatning til de pågældende chefer. Denne problemstilling bevirker, at de omtalte byrådsmedlemmer, der måtte blive valgt ind i det nye byråd ikke vil kunne deltage i udvælgelsen af de nye chefstillinger, hvor de nuværende chefer er ansøgere - på grund af inhabilitet. Byrådsmedlemmerne vil heller ikke kunne deltage i beslutningen om, hvorvidt kommunen i givet fald skal søge erstatning. Denne situation, som hverken Nordjyske Tidende eller andre for den sag skyld kan trylle væk ved at tie omstændighederne, konsekvenserne eller betydningen for det kommende samarbejde i hjeld, bør finde en løsning før det nye Frederikshavn påbegynder sin forhåbentlige succesfulde sejlads.