Lokalpolitik

Der er lukket for kassen

Ingen er villige til at lade det arkitektfirma, der har tegnet vinderprojektet, bruge flere penge

AALBORG:En pris er en pris, en aftale er en aftale. Ingen bag det kommende Musikkens Hus i Aalborg vil slippe flere millioner kr. - som arkiktektfirmaet Coop Himmelb(l)au i Wien ønsker. Det kan betyde, at tidsplanen skrider - altså ingen åbning i slutningen af 2006 - eller at det bliver et helt andet musikhus. Den østrigske tegnestue har fået en frist. Inden 15. februar, altså om godt to måneder, skal alt være afklaret. Kilder siger til NORDJYSKE, at tegnestuen Coop Himmelb(l)au vil have 200 millioner kr. ekstra. Oven i de 460 millioner kr. byggeriet er fastlagt til. De 200 millioner vil universitetsrektor Sven Caspersen, formand for Fonden Musikkens Hus i Nordjylland, ikke kommentere. - Jeg vil ikke sætte beløb på. Hvad skulle jeg kunne bruge det til? - Det står fast, at vi skal have et Musikkens Hus til 460 millioner kr. Punktum. Finale, siger Sven Caspersen. Ingen rig onkel Aalborg Kommune har afsat 60 millioner kr. til Musikkens Hus. Borgmester Henning G. Jensen afviser, at der kan blive tale om, at kommunen putter flere penge i det. - De penge, vi har bevilget, er de penge, vi har at give. - Jeg håber, at det bliver muligt at realisere projektet i den kvalitet og efter den grundidé, vi indtil nu har arbejdet ud fra. Nordjyllands Amt har også skudt 60 millioner kr. i Musikkens Hus. Amtsborgmester Orla Hav: - Vi ved, hvad vi har. Hvis det ikke bliver gennemført, har vi en ny situation. Amtet har jo ingen rig onkel, der kan møde med en stor pose penge. Amtsborgmesteren mener, at forklaringen på det øgede økonomiske krav fra arkitekterne kan forklares med, at de er "nogle kunstneriske sjæle, som ønsker at puste deres projekt op, så det rigtig kommer til at funkle". - Det har vi ikke råd til at deltage i. Jeg synes i forvejen, at prisen er høj. Finn Bloch fra Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger, der er statens projektleder på Musikkens Hus, ønsker ikke at kommentere den ny situation. - Indtil videre holder vi lav profil og overlader til Sven Caspersen at udtale sig, siger han. Andre muligheder Coop Himmelb(l)au har endnu ikke afleveret et dispositionsforslag, som var ventet nu. Det kommer først om to-tre måneder. Det skal fortælle om bl.a. materialevalg og udformning. Caspersen siger, at arkitekterne ikke har fremsat direkte krav om flere millioner. - De har nogle ønsker - som alle andre arkitekter - og det har skabt nogen uklarhed, siger han. NORDJYSKEs kilder oplyser også, at fra fondens side er der taget kontakt til statens advokat, Kammeradvokaten. Angiveligt for at være forberedt på en mulig retssag med musikhusfonden og arkitektfirmaet som modparter. - Vi bruger mange rådgivende apparater, bygningstekniske og juridiske, er Sven Caspersens kommentar. Men NORDJYSKE har fra anden side fået at vide, at det, Kammeradvokaten bl.a. skal undersøge, er, om Fonden Musikkens Hus i Nordjylland har ret til at bruge Coop Himmelb(l)aus tegninger og udbyde byggeriet i EU-licitation i håb om at andre kan gennemføre byggeriet til den oprindelige pris. En anden mulighed, der nævnes, er, at man i stedet vælger et af de forslag, der i sidste omgang konkurrerede med de østrigske. De er skabt af den irakisk fødte, kvindelige arkitekt Zaha Hadid, London, og den danske arkitekt Henning Larsen. NORDJYSKE har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Coop Himmelb(l)au.