- Der er mange som Morten

4-6 hjerneskadede nordjyder lever under forhold som Morten Lyngberg. Alle ville de have bedst af at komme på et særligt hjem for svært hjerneskadede voksne. Problemet er bare, at sådan et hjem findes ikke i hele regionen. Vurderingen kommer fra Nordjyllands Amts egen Hjerneskade Rådgivning. - Vi har kendskab til 4-6 mennesker med lignende hjerneskader på plejehjem rundt om i kommunerne. Men det er muligt, at der er flere. Det er ikke noget, kommunerne har pligt til at melde, men vi hører ind imellem om tilfælde ad forskellige veje, fortæller socialrådgiver Inger Jacobsen fra rådgivningen. Hun er ikke i tvivl om, at de forhold som Morten Lyngberg bydes, er langt fra det ideelle. - Men der mangler simpelt hen et bosted i amtet for de dårligste grupper af hjerneskadede. Et sted, hvor personalet er uddannet til at tage sig af beboerne. Lovgrundlaget for det er faktisk til stede i Serviceloven, men der er aldrig afsat midler til det, forklarer hun. "Opbevaring" Morten Lyngbergs praktiserende læge, Axel Aubertin i Støvring, er også kritisk overfor forholdene. - Man kan godt kalde den behandling, Morten Lyngberg får, for "opbevaring". Rent lægeligt er der ikke særlig meget håb, men man kan ikke sige, om han kommer sig - og hvor meget det i givet fald vil være. Men man må ikke tage håbet fra nogen, og personalet på Ældrecentret Birkehøj er ikke uddannet til at have med senhjerneskadede at gøre. Derfor kan Morten Lyngberg ikke få den positive særbehandling, som han har krav på, siger Axel Aubertin. Ikke fagligt i orden Som almindeligt praktiserende læge var han meget imod at få Morten Lyngberg tildelt som patient efter hjerneskaden. - Jeg synes ikke, at jeg er fagligt klædt på til den slags specielle tilfælde. Men jeg blev bedt om det, og når jeg har spørgsmål, taler jeg med en overlæge på neurokirurgisk afdeling på sygehuset, forklarer Axel Aubertin. Han er heller ikke i tvivl om, hvad den bedste løsning ville være. - Det burde være en amtslig opgave at lave en institution, der kunne tage sig af den type skader. Det er ikke noget enkelte kommuner skulle stå for hver især, er hans vurdering. Godt arbejde Det syn på sagen er Flemming Hansen, leder af Støvring Kommunes Voksen- Ældreforvaltning, ikke enig i: - Vi yder det, som sygehuset siger, at vi skal yde, og det mener jeg, at vi udmærket kan leve op til. Jeg synes også, at personalet på Birkehøj yder et godt stykke arbejde overfor Morten Lyngberg. Så selv om jeg er forfærdeligt ked af det, der er sket med Morten, så mener jeg godt, at vi som kommune kan klare behandlingen, siger Flemming Hansen. Han afviser familiens påstand om, at vikarbureauet Active Care fra Aalborg, der har personale, der er uddannet til at have med senhjerneskadede at gøre, skulle have udført arbejdet betydeligt bedre end det faste personale på Ældrecenteret Birkehøj har mulighed for. - Vikarbureauet kostede 250.000 kroner om måneden, og vi har simpelt hen ikke råd til at betale tre millioner kroner om året for pasningen, siger han. Han vurderer, at prisen for pleje af Morten Lyngberg er på godt halvanden million kroner om året i dag. Heraf betaler kommunen de 395.000 kroner, Nordjyllands Amt resten.