Der er masser af tobis

Fiskernes Fiskeindustri venter at få tilført mellem 80.000 og 100.000 ton tobis i år. Arkivfoto: Ulrik Bang

Fiskernes Fiskeindustri venter at få tilført mellem 80.000 og 100.000 ton tobis i år. Arkivfoto: Ulrik Bang

SKAGEN:En samlet kvote på 400.000 ton tobis til fiskere fra EU-landene og fra Norge er en rigtig god nyhed, faktisk så god, at formanden for Skagen Fiskerforening, Carl Jesper Hermansen, godt kan tvivle på, om kvoten når at blive fisket op. Tobis er den eneste industrifiskeart, der kan drives et direkte fiskeri efter netop nu, og derfor er den vigtig for både fiskerne og for fiskemelsfabrikkerne. Tobis har et meget kort liv, og derfor fastsættes kvoten på den først, når fiskeriet er kommet i gang. Fiskeriet begynder 1. april, og de første uger bruges landingerne til at vurdere, hvor stor bestanden er og hvor stor en kvote, der kan tillades. I fjor kom der et øjeblikkeligt stop for tobisfiskeriet i midten af maj, og det gjorde 2007 til et økonomisk dårligt år for industrifiskerne og til dels for fiskemelsfabrikkerne. Resultaterne af fiskeriet i år har været bedre, og fiskerne har fået mulighed for at fange 400.000 ton. Friske råvarer – Der er fem både fra Skagen, hvoraf de to ganske vist er indregistreret i Tyskland, der deltager i tobisfiskeriet, og de har haft gode fangster, siger Carl Jesper Hermansen. – Erfaringerne fra det hidtidige fiskeri er, at bådene kan vende hjem med en rigtig god fangst efter få dages fiskeri. Det er stor betydning, idet det både giver friske råvarer, som giver en bedre pris, og det betyder, at fartøjernes brændstofudgifter kan holdes nede. – Det er af meget stor betydning, at der kan spares brændstof, for med de høje priser, der er nu, vil det ikke være rentabelt at fiske tobis, hvis fiskerne skal sejle langt for at fange dem, siger Carl Jesper Hermansen. På Fiskernes Fiskeindustri i Skagen tænker man også på brændstofpriserne. – og det skyldes ikke kun, at det har betydning for vores egne omkostninger, siger direktør Morten Broberg, Fiskernes Fiskeindustri. Høj brændstofpris – Vi afregner tobis til så høj en pris, vi overhovedet kan, fordi vi ved, at fiskerne har store brændstofudgifter, og samtidig glæder vi os naturligvis over, at de landes friske tobis. Det betyder, at vi får en bedre kvalitet ud af dem, siger Morten Broberg. Det er både danske og udenlandske fartøjer, der lander tobis til FF i Skagen. – Der er omkring 30 fartøjer, som har landet tobis til os i år. Det er, ud over Skagen-fartøjerne, også fartøjer fra Hirtshals og Vestkyst-havne. Desuden har skotske trawlere landet tobis, og vi venter at flere af vore svenske andelshavere også vil deltage i fiskeriet, siger Morten Broberg. Morten Broberg venter, at Fiskernes Fiskeindustri i år vil få tilført mellem 80.000 og 100.000 ton tobis. I fjor blev det på grund af det bratte stop til kun cirka 30.000 ton. Den danske del af den samlede tobiskvote er på 339.000 ton. Den samlede EU-kvote er på 360.000 ton. Resten op til 400.000 ton er forbeholdt de norske fiskere.