Der er meget andet end karakterer

Ikke stor forskel på offentlig og privat skole i Arden Kommune

ARDEN/VEBBESTRUP:0,04. Det er forskellen på karaktergennemsnittene på Arden Skole og Solhverv Privatskole i Vebbestrup. Og begge skoler er enige om, at karaktererne ikke er det eneste sammenligningsgrundlag. - Nogle siger, at den skole, der har de højeste karakterer, er den bedste. Men der er mange andre ting, der tæller, for eksempel et godt og trygt miljø. Karaktererne fortæller ikke noget om, hvordan skolen er, forklarer Jens Møller Christensen, der er skoleleder på Solhverv Privatskole. Hans kollega på Arden Skole, skoleinspektør Jan Nielsen er i vid udstrækning enig med skolelederen. - Det er svært at sammenligne på den måde. Det vigtigste er, at de unge har det godt, og at de bliver ordentligt forberedt til resten af livet, siger Jan Nielsen. Vigtigt På Solhverv Privatskole har karaktererne ifølge Jens Møller Christensen aldrig været det centrale. - Jeg synes, vi gør mange ting rigtigt. Vi har aldrig slået på karaktererne. Lærerne uddannes jo samme sted, og vi satser på at rumme alle former for elever, uddyber skolelederen. Som en modsætning lægger Jan Nielsen ikke skjul på, at han er stolt af Arden Skoles placering, der er over det nordjyske gennemsnit på 8,04. - Jeg er stolt af, at vi ligger højt fagligt. Det viser, at vi har gode lærere. faktisk synes jeg, at vi har sværere vilkår end privatskoler, fordi vi skal have alle elever, bemærker Jan Nielsen. Som en forklaring på den gode placering angiver han størrelsen som en væsentlig årsag. - Det er en fordel, at alle eleverne er samlet. Så bliver lærerkorpset gearet til at tage sig af unge, der bliver større faglighed, og lærerne bliver mere specialiserede, mener Jan Nielsen. Gymnasiet I dag skal skolerne ikke på samme måde som tidligere erklære en elev egnet til gymnasiet. - Gymnasiet kan kræve en prøve. Men vi vurderer mere personligt. Det eneste, vi gør, er at se på elevernes ønsker. Hvis en vil på gymansiet, og vi tror han vil brække halsen på det, så siger vi det til ham, fortæller Jens Møller Christensen og nævner, at de ofte ser de elever, der går mod rådet, droppe ud af gymnasiet. Selvfølgelig er karaktererne med i overvejelserne på Solhverv Privatskole, og det er de også på Arden Skole. - Når elever vil i gymnasiet, er karaktererne også et redskab til at vurdere kompetencerne, lyder det fra Jan Nielsen. Ifølge ham er der dog en mere væsentlig grund til at give karakterer. Eleverne vil gerne have det. - For nogle er det meget vigtigt. Nogle elever vil gerne have en måling af, hvor de står, så de ved, hvad de kan gøre bedre. De synes karakterer er en god ide, pointerer Jan Nielsen