Der er meget stille i Haverslev

Eftertankens stille sommertid hviler over menighedsrådet

I slutningen af april var sognepræst i Haverslev Svend Schultz-Hansen ude med meget store ord mod den farvesætningen, som kunstmaler Mogens Hoff havde tilført kirken. Sagen har splittet menighedsrådet, og blev yderligere kompliceret da de alterbilleder, der skulle have afslutet renoveringen af kirken, blev afvist af fagfolk. Nu er det tid til eftertanke, og en afslutning af stridighederne har ingen umiddelbar udsigt.arkivfoto: lars pauli

I slutningen af april var sognepræst i Haverslev Svend Schultz-Hansen ude med meget store ord mod den farvesætningen, som kunstmaler Mogens Hoff havde tilført kirken. Sagen har splittet menighedsrådet, og blev yderligere kompliceret da de alterbilleder, der skulle have afslutet renoveringen af kirken, blev afvist af fagfolk. Nu er det tid til eftertanke, og en afslutning af stridighederne har ingen umiddelbar udsigt.arkivfoto: lars pauli

HAVERSLEV:En løsning af striden om kunstmaler Mogens Hoffs farvesætning af Haverslev kirke ser ud til at have endog meget lange udsigter. - Der er ikke noget nyt endnu. Vi afventer og taler om tingene. Sommeren er jo en stille tid. En eftertankens tid, og den har vi brugt til at tale med hinanden om, hvad vi skal gøre, siger sognepræst i Haverslev Svend Schultz-Hansen. Han forstår godt, hvis menigheden i Haverslev undrer sig over sagens forløb og udsigten til en langtrukken afslutning. - Men især fordi folk så så forskelligt på tingene, skal vi bruge noget tid. Vi skal have tid til at mærke efter, hvad vi hver især mener og til at finde en mindelig løsning, siger Svend Schultz-Hansen. Ingen afklaring i sigte Hvornår menighedsrådet i Haverslev træffer en beslutning om, hvad der skal ske i kirken, hvor alteret stadig er uden alterbilleder, kan sognepræsten ikke sige noget om. - Vi diskuterer løbende sagen på menighedsrådsmøderne, men hvornår vi er klar med en beslutning, kan jeg ikke sige noget om, siger Svend Schultz-Hansen. I slutningen af april havde piben en helt anden lyd i Haverslevs menighedsråd, og Svend Schultz-Hansen var helt oppe i det røde felt over de farver, der havde fundet vej ind i kirkerummet på foranledning af Mogens Hoff som menighedsrådet enstemmigt havde hyret som farvekonsulent i forbindelse med den omfattende renovering af kirken. - De er utilstedelige og splitter budskabet om én treenig Gud, sagde Svend Schultz-Hansen. Ville vente på billeder Sognepræsten, der også er formand for menighedsrådet havde kun støtte til sit synspunkt fra få andre, og var dermed i mindretal. Menighedsrådet besluttede at afvente de tre alterbilleder som skulle afslutte kunstmalerens arbejde i kirken. Så kunne helheden bedømmes lød argumentet. Men sagen spidsede til, da alle 11 medlemmer af Akademirådets Udvalg for Kirkekunst enstemmigt vendte tommelfingeren ned for de forslag, Mogens Hoff havde indgivet, og som udvalget for kirkekunst ikke mente havde tilstrækkelig kunstnerisk kvalitet. Mens det er menighedsrådet, der suverænt bestemmer, hvilke farver kirken skal have, er det biskoppen, der skal godkende alterbilleder. Biskoppen er tavs Biskoppen lytter som regel til fagkundskaben i akademirådet, der altså sagde nej til at anbefale alterbillederne til Haverslev kirke. Sidst i Juni indkaldte biskop i Aalborg Stift, Søren Lodberg Hvas, alle sagens parter til møde om sagen. NORDJYSKE har siden gentagende gange forsøgt at få en kommentar til mødets udkomme fra biskoppen, men Søren Lodberg Hvas har ikke svaret på henvendelserne.