Der er noget galt

Åbent brev til bekæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen: Kære minister. Vi, kursister på et vejledningsforløb, udliciteret fra Jobcenter Jammerbugt til Jobvision, skriver til dig, fordi der må være noget rivende galt. Vi hører dagligt, at der er mangel på arbejdskraft og spørger os selv, hvorfor vi så ikke kan få arbejde?

Vi er et bredt udsnit af Jammerbugtens arbejdssøgende, aldersmæssigt med hovedvægten 50+, som af vort jobcenter er sendt på ikke-kompetencegivende kursus, uden hensyn til, f.eks. * at én går på efterløn mindre end 14 dage efter kursets afslutning, * at én er tæt på 65, - at én, nær de 62, som er tilknyttet et vikarbureau, jævnligt er i beskæftigelse. Vi er ikke utilfredse, fordi vort jobcenter skal guide os videre; men dagens arbejdsmarked kræver ud over kunnen også fleksibilitet.. Vort jobcenter er alt andet end fleksibelt og formår ikke at skære igennem bureaukratiet for at undgå ressourcespild og spild af vor kommunes penge. Jobvision starter nyt hold hver anden uge, hvilket betyder ca. 25 om året alene i vort område. Går vi ud fra, at der på hvert af holdene i gennemsnit er tre kursister, som egentlig ikke behøver aktivering, bliver det til 75 unødige jobaktiveringer årligt. Det forlyder, at prisen pr. kursist er 40.000 kr, hvilket er ensbetydende med, at der bruges flere millioner kroner på unødvendige aktiveringer på dette kursussted alene. Disse penge kunne givet vis bruges til andet og bedre i kommunen. Vort kursus varer 15 dage a seks timer fordelt over syv uger, dvs. 90 timer. En stor del af undervisningstiden går imidlertid med repetition af stof fra første og tredie kursusuge. Måske vurderer underviserne, at vi er tungnemme; vi synes nu, at kurset er uden indhold. Ganske vist er vi ikke højt uddannede, men vi mener dog, at vi er rimeligt engagerede kursister, hvorfor vi efterlyser formålet med dette kursus. Vi behøver ikke, således som det blev meddelt os i femte undervisningsuge, at få at vide, at formålet er, at vi ¿skal ende i en eller anden arbejdsrelation og blot skal søge arbejde¿. Det kan vi godt selv finde ud af, og det gør vi, hvis der, da overhovedet er arbejde. Vi finder, at Jobvision, med kursets indhold og manglende planlægning nedvurderer kursisterne. Hertil kommer, at kursusfaciliteterne er aldeles uacceptable. Vi skal bl.a. via internettet finde ledige stillinger, men der er ikke en computer til hver kursist. Lokalerne er dårlige og tilmed dobbelt booket i tre timer pr uge. Jobcenter Jammerbugt får ganske enkelt ikke fuld valuta for pengene. Til illustration af den dårlige planlægning følger hermed en beretning om en tilfældig kursusdags forløb: Efter et kort indledende møde fik hver kursist udleveret to arbejdsopgaver. Første opgave var stof allerede gennemgået to gange tidligere. Opgaven var løst på fem minutter. Anden opgave bestod i en prioritering af vore jobønsker og finde de egnede arbejdspladser hertil. Alle kursister var færdige med opgaverne på mindre end en time, Jobvision havde afsat tre timer til løsning af disse arbejdsopgaver. Vi er nu, ved kursets afslutning blevet bedt om en evaluering af dette; hertil er blot at sige, at vi gerne deltager i kurser, hvor vi kan videreudvikle os såvel på det personlige som på det faglige niveau. I det foreliggende tilfælde har vi haft mest glæde af medkursister, der har delt ud af deres erfaringer, så skulle der komme positive udtalelser om kurset, er vi sikre på, at dette skyldes vore gode medkursister.