- Der er noget helt galt

Det har været en rigtig skidt forretning for Rebild kommune, at kommunerne i 2008 overtog den vederlagsfri fysioterapi fra regionerne.

Lægerne i Rebild henviser langt flere til vederlagsfri fysioterapi end læger i andre kommuner. Samtidig vurderer fysioterapeuterne, at de henviste borgere har brug for langt flere behandling, end tilfældet er i andre kommuner. Arkivbillede Eva Seider

Lægerne i Rebild henviser langt flere til vederlagsfri fysioterapi end læger i andre kommuner. Samtidig vurderer fysioterapeuterne, at de henviste borgere har brug for langt flere behandling, end tilfældet er i andre kommuner. Arkivbillede Eva Seider

En af de poster, som belaster Rebild Kommunes økonomi er den vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne har overtaget finansieringen af den vederlagsfri fysioterapi fra regionerne og kompenseres for opgaven over bloktilskuddet. Men det går ikke, som man kunne ønske sig, mener kommunens førstedame. - Der er noget helt galt, siger borgmester Anny Winther (V). En rigtig skidt forretning Flere borgere får flere behandlinger Meget tyder på, at de praktiserende læger i Rebild henviser flere borgere til vederlagsfri fysioterapi end læger i andre kommuner. Og så tildeler fysioterapeuterne i Rebild i gennemsnit flere behandlinger per borger, end tilfældet er i resten af landet. - Problemet er, at vi ikke har ret mange muligheder for at påvirke den situation vi står i. Lægerne har til opgave at henvise borgerne til fysioterapeuterne, som selv kan fastlægge behovet. Vi kan ikke gøre andet end at betale, og det er ikke nogen god cocktail, siger Anny Winther. Kun inddirekte muligheder Som udgangspunkt har Rebild Kommune ikke ret mange muligheder for at påvirke udgifterne til vederlagsfri fysioterapi. Indirekte handling Forvaltningen peger dog på, at der er forskellige indirekte handlemuligheder. Økonomiudvalget har godkendt, at forvaltningen går i dialog med både de praktiserende læger og med fysioterapeuterne omkring udmåling af behandlinger og træning. Forvaltningen vil også gøre borgere og læger opmærksomme på det kommunale fysioterapitilbud, som kan løse opgaven for 2/3 af prisen, og så vil forvaltningen undersøge, om der i forbindelse med eksempelvis ældrecentre og boformer kan oprettes kommunale tilbud, som kan erstatte lægehenvist fysioterapi. Det er forvaltningens vurdering at tiltagene kan begrænse udgifterne i et vist omfang. Byrådet modtager en rapport fra forvaltningen til oktober 2010.