Arbejdsløshed

Der er opgaver nok at tage fat på

Landets økonomiske krise kradser, og det betyder, at mange virksomheder må skrue ned for blusset og afskedige medarbejdere; i værste fald må virksomheder lukke, og alle medarbejdere står uden arbejde. Det er ikke godt for nogen, og det er ikke godt for samfundet.

Vort samfund er som et maskineri, hvor alle hjul skal køre, og alle hænder skal helst være i sving for at samfundsmaskineriet kører optimalt. Selvom arbejdsløsheden endnu ikke er voldsomt truende, så mærkes den dog i de familie, der rammes af den. Derfor er det godt, at ansvarlige politikere tager skridt til at handle; måske iværksætte beskæftigelsesforanstaltninger. Det er set før her i landet. Når der op gennem tiden er opstået en udbredt arbejdsløshed, har man fra statens side fundet det nødvendigt at gribe til beskæftigelsesforanstaltninger. Op gennem 1930’erne og især under den tyske besættelse i 1940-45 var Danmark således ramt af en alarmerende høj arbejdsløshed. Under besættelsen oprettedes LAB, Landsorganisationen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse, som organiserede spildindsamling i stor stil og efterfølgende sortering og bearbejdelse af spildet med mulig genbrug for øje. Ved hjælp af store statstilskud blev der bl.a. med Hedeselskabets som aktør iværksat store læplantningsopgaver, og større vejanlæg blev også sat i værk. Glemmes skal det ikke, at besættelsesmagten iværksatte enormt meget bygningsarbejde, ikke mindst etableringen af forsvarsbunkere, især langs Jyllands vestkyst. Set i tidens bakspejl kan lignende eller helt anderledes beskæftigelsesforanstaltninger igangsættes, for at ledige hænder kan bruges til noget hensigtsmæssigt. Det er vel blot et spørgsmål om, at de ansvarlige politikere på Christiansborg finder ud af, hvilken form for beskæftigelse, der skal foranstaltes. Der er egentlig mange påtrængende opgaver, der trænger til at blive løst, men som i årevis er blevet udskudt. Kolossalt mange skoler og andre offentlige bygninger trænger hårdt til at blive renoveret. Gennem mange år er der blevet klaget over, at det danske banenet ikke er tidssvarende med irriterende togforsinkelser til følge; nu er muligheden der for at få indhentet det forsømte og få hele det danske banenet givet det fornødne løft. Endvidere kan der sættes mere skub i etableringen af motorveje på steder, hvor der endnu er behov derfor. Af større vejarbejder kan også nævnes fremskyndelse af den tredje Limfjordsforbindelse; hvem siger et sådant projekt skal udskydes i årevis. I samme åndedrag, politikerne på Christiansborg beslutter sig for, hvilke arbejder, der skal foranstaltes, må de samme politikere bevilge de nødvendige økonomiske midler dertil. Med et kik ud ad sidespejlet kan vi se, hvordan USA’s nytiltrådte præsident har fået de bevilgende myndigheder til at stille de nødvendige statsmidler til rådighed for at imødegå den arbejdsløshed, man derovre er ramt af. Det er blot et spørgsmål, om danske politikere tør vise tilsvarende mod og beslutsomhed og bevilge de statsmidler, der er nødvendige.