Skagen

Der er penge i at flytte penge

SKAGEN/AALBÆK:Børne- og Kulturudvalget er glade for medarbejderne i økonomisk forvaltning, der har fundet ud af en måde at spare penge på. Aktuelt drejer det sig om to tilfælde af driftstilskud, nemlig til Aalbæk Idrætscenter og til Skagen Stadion. - Ved at overføre afdrag på langfristede lån fra drift til anlæg, kan vi få momsrefusion, siger udvalgets formand, Karsten Hemmingsen. Det betyder, at udvalget nu søger en negativ tillægsbevilling - svarende til at lægge penge i kassen - på 97.000 kroner for Aalbæk Idrætscenter og 16.000 kroner for Skagen Stadion.