Musik

Der er penge til ledsagerordning

CD fik penge afsat til ordningen

FREDERIKSHAVN:- Der er afsat penge til at borgere over 67 år kan få del i ledsagerordningen. Det sørgede CD for i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2003. CDs byrådsmedlem Jens Hedegaard Kristensen vil gerne påpege, at socialudvalgsformand Laurids Korsgaard ikke skal ud og finde en halv million til ordningen fra andre af socialudvalgets kasser, sådan som det fremgik af en artikel i avisen fredag. - Der er blevet afsat ekstra midler til ordningen, siger Jens Hedegaard Kristensen. Som det er nu, har kommunen kun pligt til at tilbyde unge mellem 16 og 18 år og voksne under 67 år at få en ledsager. Men man vil altså udvide ordningen til at omfatte alle, der har brug for ledsager til at komme ud. Borgere som på grund af nedsat funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet, og derfor har de kunnet få 15 timers månedlig hjælp til for eksempel at gå til læge eller til arrangementer. Der bliver dog ikke tale om en helt samme ordning for dem over 67 år. For at få råd til at udvide ordningen, har udvalget besluttet, at de +67-årige, som får bevilget en ledsager, kun får ti timer om måneden, og at det ikke bliver muligt at overføre ubrugte timer fra den ene måned til den anden. Med udvidelsen ventes antallet af brugere over 67 år at komme op på 100 i år og skønnes at koste 500.000 kroner.