Lokalpolitik

Der er penge til tunnel...

GÅTUNNEL:I forlængelse af TV interview i 24NORDJYSKE af 14. marts, samt artikel bragt i Nordjyske 15. marts ”Borgere kræver tunnel”, finder vi i ejerlaugene Asgård og Ydunsvej, anledning til at knytte følgende kommentarer. Vi vil dog indledningsvis gerne takke, for de mange positive tilkendegivelser vi efterfølgende har modtaget fra jer øvrige borgere, omkring etablering af tunnel. Ejerlaugene har deltaget i to orienterende borgermøder på Rådhuset i hhv. januar og februar måned, hvor rundkørsel-projektet er blevet præsenteret af formanden for Miljø- og Teknikudvalget, Karsten Frederiksen (C) samt forvaltningen. Lad os allerførst slå fast, at der på tegnebrættet i krydset der skal forbinde Tolstrupvej/Agdrupvej med den nye Ådal, ligger en rundkørsel lignende den, der er ved REMA1000. Der har fra starten lydt stor modstand fra borgerne i de to ejerlaug, idet vi ikke mener at sikkerheden omkring en sådan rundkørsel er tilstrækkelig for de bløde trafikanter. Dette begrunder vi i følgende påstande: 1. I rundkørslen har bilisterne forkørselsret. 2. Mindre skolebørn kan ikke håndtere en rundkørsel med helleanlæg, der yderligere spidsbelastes af mange børn der skal i skole om morgenen. 3. Forbindelsesvejen til Ådalen indstilles godkendt til 60 km/t. 4. Forbindelsesvejen bliver ifølge nuværende planer for Nordbyen med tiden ændret til en omfartsvej, der kan lede den tunge trafik uden om byen. Godkendt hastighed forventes herved at kunne stige. 5. Almindelig sund fornuft siger os, at bløde trafikanter bedre kan begå sig i en tunnel end med en ”REMA-1000-rundkørsel”. Vi mener alene, at sikkerheden i krydset er i højsædet, med tunneler som den ved BI-Centeret samt den tunnel der forbinder Hedegårdsskolen med Agdrupskoven. Ejerlaugene har efterspurgt statistikker/sammenligninger for henholdsvis rundkørsel og tunnel hos såvel forvaltningen samt andre relevante instanser, herunder hos Vejdirektoratet. Sidstnævnte udtaler, at der ligger meget sparsomt sammenligningsgrundlag, netop fordi trafikale knudepunkter er svært sammenlignelige. Det er derfor tvingende nødvendigt at tage stilling til den mest sikre løsning ud det faktuelle kryds! Vi mener ikke, at der er sikkerhed nok omkring en rundkørsel ”a-la-REMA1000” uden en tunnel, i et så stort trafikalt knudepunkt, tæt på kommunens største skole samt idrætsfaciliteter. Et knudepunkt der tillige med tiden skal bære de mange borgere fra den nye Ådal. Vi har haft lejlighed til at drøfte situationen med Ådal-borgere, der er rystede over at høre, at der planlægges etableret en rundkørsel uden tunnel. Karsten Frederiksen (K), har stillet spørgsmålstegn ved, om en tunnel overhovedet vil blive benyttet og derfor er spild af penge. I øvrigt Karsten Frederiksens eneste argument for en rundkørsel uden tunneller!? Dette synspunkt er vi slet ikke enige i! Når først tunnellerne er der, så bliver de også benyttet, såfremt de bliver lavet rigtigt første gang. Det bl.a. være sig med chikaner af tæt beplantning, der naturligt leder trafikanterne ned i tunnellerne. Derudover har vi forældre også et stort ansvar i at sikre, at tunnellerne bliver anvendt korrekt. Vi mener heller ikke en ”middelløsning” er tilstrækkelig, dvs. en gangtunnel med trin og hvor man trækker cyklen på en sliske. Vi frygter for dens værdi i for eksempel spidsbelastningsperioden om morgenen, hvor mange børn skal forbindes her. Sluttelig er vi alligevel meget fortrøstningsfulde, idet Karsten Frederiksen (C) på begge borgermøder har udtalt, at det ikke er økonomien alene, der er afgørende, men at man går efter den mest sikre løsning. Med hensyn til økonomien, udtaler Karsten Frederiksen (K) nemlig, at pengene kan hentes fra nordbyprojektet. Så derfor ser vi ikke, at det økonomiske aspekt kan give anledning til yderligere overvejelser! Pengene er jo til stede!

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.

Du skal skrive noget tekst

Du skal skrive noget tekst