EMNER

Der er plads til debat

Sammenbruddet i forhandlingerne om en ny forfatning for EU, var en kedelig afslutning på det italienske formandskab. Polen og Spanien har været yderpunkter i debatten om den fremtidige magtfordeling i EU. Ambitionen om at gøre EU mere enkelt og forståeligt, med en ny forfatning, har i første omgang lidt skibbrud. Samlet set havde det være langt at foretrække, at der var skabt enighed om forfatningen. Det er ærgerligt, at når man var så tæt på målet, at det hele faldt på gulvet pga regler om den indbydes magtfordeling. Den pause, der nu ufrivilligt er opstået, skal bruges konstruktivt til at få tingene gennemarbejdet på ny og få sat skub i den danske debat om EU. Debatten får vi brug for, da jeg er sikker på, at mange, efter topmødets sammenbrud, stiller sig spørgsmålet, hvor er EU på vej hen. Ole B. Sørensen. Tyttebærvej 7, Gedsted,, medlem af EU-parlamentet(V)