Der er plads til mere golf

Nye beregninger har ikke ændret på den antagelse, at der i tilknytning til den nyanlagte golfbane ved Hegedal også er plads til anlæg af både en udslagsbane og en ni hullers pay & play bane.

En udvidelse af golfbaneanlægget kommer ikke i konflikt med harmonikravene. Arkivfoto

En udvidelse af golfbaneanlægget kommer ikke i konflikt med harmonikravene. Arkivfoto

Sagt med andre ord vil der ikke opstå såkaldte harmoniproblemer på stedet, selv om golfbaneselskabet Torndalsgård A/S - inddrager yderligere omkring 16 hektarer landbrugsjord til golf. Det er konklusionen i den opgørelse over harmonibehov, der foranlediget af Ministeriet for Fødevarer og Landbrug er udarbejdet på de ejendomme, der grænser op til arealerne med golfbane. Det er dog endnu uvist, om beregningerne får ministeriet til at trække indsigelsen mod lokalplanforslaget tilbage.