Lokalpolitik

Der er råd til børn/unge

KOMMENTAR:Når de folkevalgte i den nuværende Skagen Kommune onsdag mødes til et såkaldt prioriteringsseminar, er der emner nok at tage fat på. Det vil sandsynligvis også handle om økonomi mange år frem i tiden og dermed også i den nye storkommune, som er en realitet om mindre end to år. Det er derfor vigtigt, at politikerne i Skagen Kommune både træffer de rigtige beslutninger her og nu - og de rigtige beslutninger om udgifter - prioriteringer - der rækker langt ind i fremtiden også set i lyset af den kommende storkommune. I Skagen og Aalbæk er der store problemer med børn og unge. Det er dokumenteret i en række artikler i NORDJYSKE og i tv-kanalen 24NORDJYSKE de senere uger. NORDJYSKE Mediers afsløringer om druk, hash, hærværk, vold med mere blandt også helt unge har tilsyneladende fået mange til at tage problemerne alvorligt, og det kan vi kun rose. Det er helt rigtigt set af formanden for børne- og kulturudvalget Karsten Hemmingsen (V), når han nu også ønsker en fritidsklub for børn i 4. - 6. klasse. Det er dog vanskeligt at forstå hans udmelding om, at det hidtil ikke har vært muligt at gennemføre hverken praktisk eller økonomisk. Det er jo som alting et spørgsmål om prioritering. Når man vælger ikke at prioritere børn og unge højt nok, kommer regningen, og det er den, der betales nu med børn og unge, der slet og ret keder sig så meget, at nogle af dem foretager sig noget, der kan ende i noget meget værre, hvis vi ikke gør noget. Derfor må der straks etableres fritidsklub, ungdomsklub, og hvad der ellers er brug for, så vi kan give vore børn og unge nogle fornuftige og sunde fritidstilbud. Pengene ér til stede, men man kan frygte for andre områders og unge menneskers tarv og trivsel, når Karsten Hemmingsen udtaler; "På den anden side er vi nødt til at finde finansiering for en klub. Vi er nødt til at spare andre steder". Det er fuldstændig rigtigt. Spar derfor de mellem 30-50 millioner kroner, byrådet har valgt at bruge på en omfartsvej uden om Skagen for at tage trafikpresset i de få sommeruger, det er et problem. Vi kan leve med mange biler i byen i nogle uger, men vi kan ikke leve med børn og unge, der året rundt ikke har noget fornuftigt at tage sig til. Der må og skal ganske enkelt være nogle gode tilbud til dem, og det omfatter blandt andet voksne, der kan og vil både inspirere og sætte grænser. Vi har som samfund også råd til at bevare en vuggestue, for det er da om noget et tegn på livets begyndelse - og et signal om, at man tror på en fremtid. Det læser også eventuelle tilflyttere, så bevar et tilbud som vuggestuen. Det er blandt andet her vores fremtid skal formes - og ikke på en omfartsvej. Brug pengene på mennesker!