Thise

Der er rift om forsamlingshuset

} FREMGANG: Formanden for Thise Forsamlingshus bestyrelse, Hanne Pedersen, kunne på generalforsamlingen i forsamlingshuset berette om en stor fremgang i udlejningen af Thise Forsamlingshus. Huset har været udlejet 78 gange. Det er 29 gange mere end året før. Der er ikke foretaget investeringer i huset siden sidste generalforsamling. Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid renovere toiletterne og i den forbindelse lave et handicaptoilet. Bestyrelsen efterlyser frivillig arbejdskraft til dette projekt. Bestyrelsen havde arrangeret et stort loppemarked i september, hvilket gav et pænt overskud. Dette års loppemarked er fastsat til den 24. og 25. september, og bestyrelsesmedlemmerne er allerede godt igang med at afhente og modtage lopper. Initiativgruppen arrangerede i december spis-sammen aften. Det var en stor succes, idet 100 deltog, så arrangementet gentages. Tove Magnussen ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Tove Knudsen.