Frederikshavn

Der er røre i vandet ved Fryd-en-strand

Jeg vil gerne fortælle, hvad der giver røre i vandet herude. FrydenStrand projektet er baseret på et kvalificeret skøn opgives til kr. 24.550.000 ex. moms. Dertil kommer en lovliggørelse af Skansehavnen samt nedbrydning og fjernelse af gammel kystsikring syd og nord for Skansehavnen, det har ikke været muligt, at få et beløb sat på dette? Det gælder også, den årlige vedligeholdelse. Der står også i projektet, at området omkring Skansehavnen skal matrikuleres. Hvorfor? og koster det også penge? Miljø, det har vi herude og vi deler det gerne med byens borgere. Der går en sti fra Sømandsskolen til Nordre Strandvej, herefter må man finde sig i, at gå i vejsiden eller på de anlagte P-pladser, for at komme ud til Nordstrands Ishus, som er et godt besøgt mål for byens borgere om sommeren. Et forslag fra mig: Der skal ikke mange læs stabilgrus til for at etablere og fortsætte gangstien på øster side af hegnet ved P-pladserne. Fra Ishuset kan igen benyttes en gang- og cykelsti ud forbi den idylliske Rønnehavn. Øst for P-pladserne findes en naturlig strandeng med en masse små stier, der fører ned over klitterne til en ca. 300 m lang og ca. 40 m bred sandstrand og ”blå flags”-vand. Senere mod syd når man Nordre Skanses anlæg smukt anlagt, og øst derfor skansehavnen, en lille jollehavn. Det er denne Jens Hedegård Kristensen vil bevare. Og det er Skansehavnen og Nordre Skanse anlæg, som borgmester Erik Sørensen i avisen skriver, at vi har en historisk forpligtelse over for. Det forstår jeg ikke, da Skansehavnen ikke er lovliggjort. Og til Jens Hedegård Kristensen, vil jeg gøre opmærksom på, at ifølge FrydenStrands projekt koster to stenmoler plus skråsikring af indsejlingen kr. 3.330.000. Hvordan projektet falder sammen med Lokalplan 313-1, som siger, at der fra Nordre Skanse anlæg skal være en ret stor flad synsvinkel, så man fra Skansen kan se det åbne hav. Hvad med at lave en å-lignende kanal til Skansehavnen, den må være nem at rense for tilsanding, lav eventuel en bro over kanalen, hvis gangstien inde fra byen skal gå denne vej og videre nordpå over det nyetablerede sandareal. (forkortet, reds)