Der er skruet ned for radiatoren

Det varme efterårsvejr kan også mærkes, hvor det varme vand til radiatorerne produceres. Hos Aalborg Fjernvarmeforsyning har man aldrig oplevet noget lignende. - Produktionen er historisk lav, siger Niels Aage Gregersen, der er teknisk chef på den kommunale fjernvarmeforsyning i Aalborg.

I forhold til en gennemsnitlig september og oktober ligger forbruget af fjernvarme omkring 25 procent lavere. - I oktober producerede vi f.eks. 375.000 gigajoule, hvor vi normalt producerer 500.000 gigajoule, fortæller han. Tallene for november er endnu ikke klar, men som det ser ud nu, vil forbruget også være 25 procent lavere, hvis det kan gøre det. Fjernvarmeforsyningen i Aalborg har tre kilder til det varme vand. Der er overskudsvarme fra både Reno Nord og Aalborg Portland. Reno Nord får varmen fra afbrænding af affald, mens Portland leverer spildvarme fra produktion af hvid cement. Endelig leverer Nordjyllandsværket en stor bid - hovedsageligt fra kraftvarmeblok 3, hvor der både produceres el og varme. Lidt over en tredjedel af varmen er spildvarme, mens knap to tredjedele er fra Nordjyllandsværket.