Forurening

Der er stadig gift i Liver Å

Tre år efter udslip af insektgiften phermetrin er åen stadig forgiftet

HJØRRING:Vandløbet ser idyllisk og sundt ud, men dyrene er forgiftet. Insektgiften phermetrin, som blev udledt af firmaet Scandi-floor (idag: Scandi-wood.red) for mere end tre år siden, findes stadig i åen. Eksperter havde ellers forudset, at giften ville forsvinde hurtigt. - Men sådan er det desværre ikke gået, siger Thomas Lomholt, teamleder i Hjørring Kommunes Tekniske Forvaltning. Den kraftige insektgift dræbte alt dyreliv på den 25 kilometer lange vandløbsstrækning. og phermetrinen findes nu i smådyrene i Liver Å. Det bekymrer ham, at giften formodentlig ophobes i de bækørreder, der er udsat i åen, og som lever af smådyrene. Giften var godkendt af miljømyndighederne, blandt andet fordi, den skulle have en halveringstid på kun to uger. Men selvom Phermetrin blev nedbrudt på den måde i et testlaboratorium, forholdt det sig helt anderledes i det naturlige vandløb. - Smådyrene er efterhånden indvandret til den forgiftede del af vandløbet fra de rene sideløb, og de kan åbenbart tilvænnes den nuværende giftkoncentration. Det er netop disse smådyr, der udgør fødegrundlaget for bækørreder, og fisken kan formodentlig klare sig, selvom den får en vis dosis gift, mener Thomas Lomholt. - Phermetrin er en gift, der opløses i fedt, og er den først bundet i fedtet på dyrene, er den stabil og svær at få nedbrudt, siger han. Han vil dog ikke selv være bekymret for at spise bækørreder fra Liver Å, fordi han regner med, at koncentrationen trods alt er så lav, at den er uskadelig, hvis man da ikke ligefrem spiser meget store mængder. Han fortæller videre: - Vi har nu indledt et samarbejde med Aalborg Universitet, der har til formål at undersøge, hvor galt det står til, og hvor lang tid, der går, før giften er endegyldigt ude af vandløbet, så miljøet igen er giftfrit. Vi frygter nye uheld Lystfiskeriforeningen for Liver Å har arbejdet ihærdigt med at udsætte ørredyngel siden forureningen. Formanden for foreningen, Jan Dahl Christiansen siger: - Vi frygter naturligvis, at der igen skal ske et uheld, men håber, at kommunen er beredt, hvis det skulle ske, for der er ved at være en god tilstand i åen igen. Medlemmer har været meget trofaste, og kun en halv snes stykker ud af tohundre medlemmer har meldt sig ud siden giftudslippet. Claus Møller, der er mangeårigt medlem af foreningens bestyrelse fortæller, at foreningens nu har udsat 100.000 unge ørreder i Liver Å hvert år siden udslippet. Foreningen sikrer sig, at ørrederne kommer fra en ørredstamme, der er tilpasset åløbet. Han fortæller: - vI lammer fiskene ved at sætte elektrisk strøm til et mindre stykke af vandløbet. Så flyder fiskene i bevidsløs tilstand op til overfladen og bliver indsamlet. Vi transporterer dem til et ørredbrug, hvor man stryger rogn og sæd fra ørrederne. De befrugtede æg klækkes, og fiskeynglen udsættesså i åen, når den har nået en passende alder., og o i Liver Å . Det bekymrer bestemt også ham, at der stadig findes gift i vandløbene og han hilser en mere tilbundsgående undersøgelse af forholdene velkommen. Thomas Lomholt mener, at det er den høje moral hos firmaerne, der vil forhindre fremtidige giftudslip og ikke bødernes størrelse. For eksempel måtte Scandi-wood bøde med cirka 40.000 kr. for udslippet. - og det er jo et lille beløb for et velfungerende firma med stor omsætning, siger han.