Lokalpolitik

- Der er substans i min protest

BYGGEMODNING:I NORDJYSKEs referat fra byrådsmødet den 23. november er der lagt stor vægt på stemningen i lokalet, medens sagens substans overlades til læsernes fantasi. Der er ikke tale om, at jeg er imod en udvikling på Gjøl, eller at jeg sidder og krymper mig i byrådssalen. Blot vil jeg have en ligevægtig udvikling i hele kommunen. Jeg finder det bemærkelsesværdigt, at man torsdag 23. november gennemtrumfer to ekstraordinære møder: i Teknisk Udvalg (der indstiller en byggemodning på Gjøl) og i Økonomiudvalget (der anbefaler indstillingen) for så endelig på byrådsmødet med et flertal at godkende en byggemodning, der er sat i gang. Der er sat turbo på sagen, og det kan det kommunale system slet ikke hamle op med. Og da slet ikke, at der er udsendt licitationsmateriale før beslutningen er truffet. Selvfølgelig kan man ikke sælge jord, man ikke har. Det er problemet i Vedsted. I Biersted og på Gjøl har kommunen jord. Altså afviser man forespørgsler hos kommunen med, at der ingen jord er i Vedsted, Biersted lader man ligge, medens man på Gjøl presser en byggemodning igennem. At interesserede i stedet henvender sig til blandt andet borgerforeningen i Vedsted er vel ikke så underligt. Hvor mange, der har henvendt sig og til hvem, og om et byggeri ville blive gennemført, er spørgsmål, der svæver i luften. I hvert fald er de ikke undersøgt endnu. I foråret sker der følgende: 1. I forbindelse med budgetlægningen indstiller Teknisk Forvaltning, at der afsættes 1.200.000 kroner til bygningsvedligeholdelse. 2. Økonomiudvalget godkender indstillingen og sender den i byrådet. 3. Byrådet afsætter på budgettet 1.200.000 kroner til bygningsvedligeholdelse. I august beslutter et flertal i byrådet så: 4. Der tages 500.000 kroner af de penge, der var afsat til bygningsvedligeholdelse. Pengene stikkes i et igangværende byggeri af en tilbygning til Gjølhallen. Således undgår man en tillægsbevilling, der i givet fald skulle godkendes i Sammenlægningsudvalget. Tilbygningen på Gjøl er nu finansieret med det resultat, at Jammerbugt Kommune overdrages nogle flere misligholdte bygninger og færre kontanter. Medens man på Gjøl kan være glade. Det er substansen i min protest.