Ulykker

Der er ved at ske en ulykke

Kære sundhedsminister. Der er ved at ske en ulykke i dit land. Det kommer til at gå ud over befolkningen i en hel landsdel. De, der er sat til at varetage folkets interesser, har mistet styringen. Demokratiet er ude af kraft – og nu må du træde i karakter.

En håndfuld teknokratiske embedsmænd er i fuld gang med at forme ”fremtidens sygehusvæsen” i Nordjylland. Ved deres skriveborde har de vedtaget, at Farsø Sygehus skal lukkes, uden dog at sige det højt endnu. På mystisk vis er vagtlæger dog allerede begyndt at visitere Farsø-patienter til Aalborg eller Hobro. Omkring 38.000 borgere i Vesthimmerlands Kommune er stærkt afhængige af og glade for Farsø Sygehus. Sygehuset er faktisk til stor gavn for patienter fra det ganske land, og det er netop kåret til Danmarks bedste i en landsdækkende patientundersøgelse. Det er en af kommunens store arbejdspladser og landskendt på flere lægelige specialområder. Personalet er sammentømret gennem årtier, og tilstedeværelsen af Farsø Sygehus har i generationer – helt frem til nu - givet en stor tryghed for hele befolkningen. Vort nyvalgte regionsråd har fra starten haft mange opgaver om ørerne. Så mange, at det har været nødt til at overlade til embedsmænd og såkaldte eksperter at forme rådets beslutningsgrundlag. Det har så betydet, at nedlæggelsen af Farsø Sygehus nu er i fuld gang med at blive en realitet – baseret på en gang embedsmandsværk af værste skuffe. Politikerne får næppe chancen for reelt at sige nej til makværket, som også omfatter opførelsen af et helt nyt sygehus et sted langt væk herfra. Det kan ikke være rigtigt, kære sundhedsminister. Der er meget langt fra Hvalpsund til Hobro eller Aalborg. Eller til Haverslev, hvor ”nogen” vil bygge et nyt sygehus. Der er lige så langt fra Strandby, Ullits, Gedsted, Overlade, Vester Hornum og alle de andre småbyer, hvor rigtige mennesker – vælgere - bor og lever. Og det vil være svært at se det som noget fremskridt for de tusinder af borgere i Farsø, at ambulancer og sygetransporter nu skal køre halve timer til sygehuset, hvor de før kunne være fremme på få minutter. Det er umuligt at finde nogen lægelige – endsige nogen som helst andre – grunde til, at disse borgere skal betjenes af et sygehusvæsen, der ligger langt uden for kommunegrænsen. På et landkort, formet på et kontor i Aalborg, ser det måske udmærket ud – men omsat til kilometer og virkelige mennesker er det helt forrykt, hvad der lægges op til. Hvis ingen gør noget, får et hold anonyme projektmagere deres vilje. Det hele sker for lukkede døre, uden nogen form for demokratisk indflydelse og stik imod al sund fornuft. Der er ikke engang nogen blandt politikerne, som ønsker det. Den eneste, der kan få kridtet banen af nu, er dig. Vil du ikke godt minde ”nogen” om, at vi i Danmark har demokrati. Og at man derfor skal huske den landsdel, der hedder Vesthimmerland, når det nye sygehusvæsen nu formes i fællesskabets og centraliseringens ånd? Du må lige slå i bordet en enkelt gang – så vore politikere igen kan få lov til, på vanlig demokratisk vis, at forme det ”nye” Sygehus Himmerland i overensstemmelse med befolkningens interesser. Så vil Danmarks bedste sygehus i Farsø nemlig gå en sund og tryg fremtid i møde, til fortsat gavn og glæde for alle. Måske lige bortset fra den lille håndfuld byggelystne lobbyister og eksperter, som er i gang med at få sygehuset nedlagt, mest af alt for at realisere sig selv. Dette på vegne af formentlig titusinder af borgere i Vesthimmerlands Kommune, det nederste venstre hjørne i Region Nordjylland. [ Tommy Hansen, Gunderupvej 151, Trend, er journalist. E-mail: tha@opdfnet.dk.