Der er vilje til at gå nye veje

Jeg ved godt, at skolelærere tit føler, at der er mange kloge hoveder uden for skolen, som har en mening om undervisningen.

Og det samme gælder det danske fodboldlandshold. Hvor omfanget på forslag til spillere og taktik er støt stigende. Sådan er det at varetage vigtige funktioner. Det samme kan siges om Jobcentre, som regelmæssigt har spalteplads i medierne og udsættes for kritik. De virksomheder og ledige, der har fået løst deres behov på jobcentre, kommer ikke altid til orde, så der bliver et mere balanceret billede af resultaterne. Jobcentre i Region Nordjylland er på mange måder fremme i skoene. De søger at få skabt resultater for ledige og virksomheder. Senest med den store jobmesse i Arena Nord i Frederikshavn, hvor resultaterne klart viste, at det fysiske møde mellem arbejdsgiver og ledige stadig er vejen frem. Der var godt nok kritik af, at der var for få virksomheder. Men de virksomheder, der var der, var til gengæld meget tilfredse. Derfor er det et spørgsmål om at lære af sine erfaringer til næste gang, der forhåbentlig laves jobmesse. Fra mit daglige arbejde ved jeg, at der er vilje til at gå nye veje på jobcentrene. Heldigvis er arbejdsmarkedets parter parate til at bistå med denne udvikling. Det kan ske ved, at der arbejdes tæt sammen om kampagner, deltagelse i tænketanke og udbrede kendskab til Jobnet.dk. Hvis der er en god gensidig udveksling af informationer mellem virksomheder og jobcentre, kan aktiviteter og tiltag gøres mere optimale. Her vil en opsamling og fælles brug af informationer optimere indsatsen. Her tænker jeg på, at arbejdsmarkedets parter og erhvervsskoler sammen med jobcentre kunne samle deres viden, så flest mulige oplysninger kan bruges af en bred kreds. Det er også fra politisk hold rejst flere gange, at de administrative opgaver for jobcentre er blevet for tungt. Det er kun at håbe, at den slags også bliver løst, så flere timer kan bruges til kontakt med ledige og virksomheder. Jobcentre kan også tænkes ind som forsamlingshuse, hvor der er foredrag og offentlige møder om temaer, der relaterer til opgavegrundlaget. små jobmesser, workshop med deltagelse af uddannelsessteder, video/plancher, hvor virksomheder på skift præsenterer sig selv i jobcenterbutikken, it-vejledning og mindre kulturevents. Altså et hus, hvor der er aktiviteter om uddannelse, erhverv og job også udenfor normal åbningstid. Der kan foregå fejl alle steder. Sådan er det. Men udlicitering af opgaver til private firmaer vil ikke gøre det mere effektivt. Tværtimod vil det være sværere at måle kvalitet og resultater ved at få flere leverandører. Opgaveløsningen bliver mere uoverskuelig. Det er meget tidskrævende for de samarbejdspartnere, som jobcentre har, at opgaver er udliciterede. Det er sundt med kritik og især, hvis den konstruktiv. Jobcentre har det ikke anderledes end andre instanser, at man tager kritik alvorligt. Og altid vil søge at få justeret og rettet op når der er mulighed herfor. Jobcentre er baseret på at samle flere tilbud under samme tag. Det giver en bedre service, at man kan få flere ydelser samme sted. Det at jobcentre og kommuner er samlet om opgaverne ved kommunalreformen er et udtryk for samme tankegang. Nemlig færre indgange til borgerne. Så min udgangsbøn vil være, at kritik er sundt og skærper opmærksomheden. Men det betyder ikke, at arbejdet, der foregår, ikke gøres ordentligt. [ Henrik Nielsen er uddannelseschef EUC Nord, M.P. Kofoeds Vej 10, Hjørring. E-mail: hen@eucnord.dk