Ældreforhold

Der findes en anden udvej

Det er International Dag for Selvmordsforebyggelse i dag, 10. september.

Derfor inviterer Center for Selvmordsforebyggelse på et helt særligt arrangement i Biffen, Nordkraft i Aalborg i aften kl. 17 til 20.30. Vi viser et lille stykke teater og derefter den prisbelønnede engelske film ”Wilbur begår selvmord”, der er instrueret af Lone Scherfig og handler om at springe ud i livet. Vi serverer også facts om selvmord og selvmordsforebyggelse og en sandwich. Centrets personale er parat til at diskutere og til at besvare spørgsmål. Hver dag er der ca. to danskere, der begår selvmord. Fem gange så mange forsøger og ti gange så mange danskere bliver hver dag pårørende til én, der ønsker at begå selvmord. Den aldersgruppe, der begår fleste selvmord, er de ældre. I særdeleshed mænd over 75 år. De ældre giver sjældent nogle signaler i forvejen om, hvad de har i tankerne. Derfor skal vi være særligt opmærksomme på dem. Vi skal være opmærksomme, når den ældre oplever sygdom, der måske fører til svækkelse og dermed større afhængighed af andres hjælp. Vi skal være opmærksomme, hvis den ældre mister nære pårørende, ægtefælle, børn eller en ven. Vi skal være opmærksomme, når den ældre bliver dement. Vi skal være opmærksomme, fordi det faktisk er muligt at hjælpe den ældre. De har stadig meget at leve for, men har brug for hjælp til at se det og måske medicin. Center for Selvmordsforebyggelse, der ligger i forbindelse med det Psykiatriske Hospital i Aalborg, har til opgave at hjælpe personer efter et selvmordsforsøg og personer, der har vedvarende selvmordstanker. Centret har gennemført et projekt med en øget indsats overfor selvmordsforebyggelse blandt ældre med undervisning af nøglepersoner i sundhedsvæsnet og i regionens kommuner for at lære personalet hvilke signaler fra en ældre, der er særligt alarmerende. Vi fortsætter indsatsen i forhold til selvmordsforebyggelse blandt ældre og i november afholdes en international konference om ældre og selvmordsforebyggelse. De unge er nok dem, vi hører mest om i medierne i forbindelse med selvmord. Og det er også den aldersgruppe, der oftest forsøger at begå selvmord. Det lykkes heldigvis ofte ikke, og det skyldes formentligt at de unge er mindre helhjertede i forsøget. De ønsker måske kun at komme væk for en stund og i hvert fald at gøre omgivelserne opmærksomme på, at livet er hårdt at skulle leve og noget skal laves om. Det er kærestesorger og sorger i forbindelse med svigt fra omgivelserne, der er på spil. Det er også unge, der er dårligt rustede, når de når dertil i livet, hvor de skal stå på egne ben og modgå de krav, der stilles fra skolen fra kæresten. De er måske vant til, at forældrene altid har været der og pludselig står de alene. Vi ønsker at gøre en øget indsats over for de unge under 20 i centret og åbner til næste år for at de unge kan møde direkte i centret, måske henviste af skolen eller en socialforvaltning. Vi vil tilbyde de unges forældre at deltage i gruppe med andre forældre i lignende situation. Vi vil prøve at tilrettelægge vores indsats, så den matcher de unges livsstil og omgangsform og sprog. Der vil blive tilbud om oplæring af personale i sundhedsvæsnet og kommunerne i selvmordsforebyggelse blandt de unge. De unge får tilbud om samtaler, til at adskille følelser, der kommer og går fra tanker, som man i nogen grad er herre over selv og kan ændre i en mere positiv og hensigtsmæssig retning. "Spring ud i livet" er mottoet for den indsats og det terapeutiske arbejde, behandlerpersonalet i Selvmordsforebyggelsescentret gør for at få en selvmordstruet person til at indse, at livet, selvom det kan se broget ud, er værd at leve og der findes en udvej ud over selvmordet.