EMNER

Der findes et alternativ

En dugfrisk meningsmåling viser for første gang i lange tider, at et regeringsalternativ er muligt.

Nu gør en enlig svale jo som bekendt ingen sommer. Alligevel spirer og gror det alle vegne. Og det gør det også i dansk politik. Det andet Danmark rører nemlig på sig. Dét, der for få måneder siden for alle andre end SF forekom at være urealistisk, fremstår nu som en reel mulighed. SF har tidligere forsøgt at samle oppositionspartierne - ikke om et fælles program, men om fælles sigtelinier for et alternativt flertal. Det må mane til eftertanke hos Helle Thorning og Marianne Jelved. Det skylder vi dem der er oprigtigt interesserede i et helt andet Danmark - uden Anders Fogh og Pia Kjærsgaard ved roret. Foghs flertal er blevet væk i velfærdsforringelser, forspildte chancer for at komme i front på miljøområdet, den voksende ulighed i samfundet, ødelæggelsen af Danmarks internationale omdømme med Muhammed-krisen samt afhængigheden af Dansk Folkeparti samt hele følgagtigheden overfor George W. Bush og USA’s skandaløse og katastrofale krig i Irak. Nu trænger SF’s projekt for en alternativ politik sig virkelig på. Jeg synes at den helt store lektie ved det her er, at man behøver ikke lave sin politik om, så den ligner de borgerliges eller at tro at det er nemmere at få Fogh til at holde op med at være Fogh i flygtninge-spørgsmål, i Irak-spørgsmål, i social-spørgsmål eller på noget som helst andet område – frem for at lave det nødvendige politiske og holdningsmæssige arbejde der skal til for at flytte nogle få procent af befolkningen. Vi skal alle bidrage til at levere en klar og konsekvent oppositionspolitik. Vi skal sammen bidrage til at udstikke sigtelinierne for et andet Danmark. Et andet Danmark end Kjærsgaards og Foghs er bl.a karakteriseret ved et socialt retfærdigt samfund, hvor velfærden både er en forsikring for den enkelte, men også en social dynamo, som skaber fremgang og mobilitet i samfundet. Et andet Danmark end Kjærsgaards og Foghs er karakteriseret ved en ambitiøs miljø-politik, der tager livtag med de største trusler vi står overfor: den globale opvarmning og klimaforandringerne, med alle de følgevirkninger det har for levegrundlag, flygtningestrømme, sikkerhed, terror, sundhed og naturens mangfoldighed, men også økonomien i Danmark og dermed velfærden. Et andet Danmark end Kjærsgaards og Foghs er optaget af, at Danmark spiller en selvstændig, anstændig og ansvarlig rolle i international politik. og ikke – som i dag – bidrager til f.eks en skandaløs og gennemgribende moralsk depraveret krig i Irak. Et andet Danmark vil simpelthen noget helt andet og langt mere, end det Fogh og Kjærsgaard har efterladt os med. Der er altså en helt anden intention, en helt anden ambition, en langt større dagsorden på spil. Og efter fem års blokpolitisk ørkenvandring, med en statsminister som igen og igen understreger betydningen af parløbet med Pia Kjærsgaard i Danmark og George W. Bush i Verden, er der ingen vej tilbage, ingen undskyldninger, ingen alternativer, ingen taktiske manøvrer, der kan forsvare at lade Anders Fogh Rasmussen fortsætte. Alternativet ligger altså til venstre i dansk politik, hvis man føler en oprigtig forpligtelse til at bidrage til et andet Danmark. Lad os så komme i gang.