Arbejdsmarked

Der findes ikke anonyme mails i kommunen

Bortvisningen af en fællestillidsmand på Karstensens Skibsværft i Skagen sker, efter tillidsmanden i en mail gjorde kommunen opmærksom på, at skibsværftet havde opsat ulovlige boliger på havnen.

Mailen blev fremsendt med ønske om anonymitet, men alligevel er den selve omdrejningspunktet for bortvisningssagen. Mailen blev nemlig ikke anonymiseret. - Og det er efter min vurdering utrolig uheldigt, siger formanden for 3F, Morten Dahlberg. - I min optik er det yderst problematisk, hvordan arbejdsgiveren er kommet i besiddelse af den mail, det hele drejer sig om, når mit medlem har sendt den til kommunen med krav om anonymitet, siger Morten Dahlberg, Men der er intet besynderligt i den måde, kommunen har håndteret sagen. Således oplyser kommunen, i forhold til den generelle håndtering af mail og breve følgende: - Der er ikke et umiddelbart krav på anonymitet ved henvendelse til den offentlige forvaltning. Om navnet på den, der henvender sig kan tilbageholdes f.eks. i forhold til en anmodning om aktindsigt, må afgøres ud fra omstændighederne i den konkrete sag og i henhold til reglerne om videregivelse af personoplysninger i persondataloven, fastslår Anette Hede Michaelsen fra Personaleafdelingen.