Der findes også et personligt ansvar

I en tid, da stadig flere nordjyder bliver ledige - antallet er steget med 31 procent på et år - gælder det om at tænke nyt. Og frem. For eksempel er det nemt - måske også lidt for nemt - at slå ud med armene og bede regering, amtsråd og/eller byråd om her og nu og uden tøven at tage affære for at få antallet af ledige længst muligt ned. Og antallet af folk i arbejde længst muligt op. For der findes jo også et personligt ansvar for at komme videre. Og det er vel nok i krisetider som disse, det er værd at overveje, om man måske ikke skulle tage det sprogkursus eller følge eksempelvis det merkonomstudium, der kunne få én i arbejde. Eller fra et nedlæggelsestruet arbejde over i et sikrere.