Danmark

Der findes private universiteter

Kære Pernille Vigsø Bagge (SF). Det kan godt være, at du er modstander af private universiteter i Danmark, for det skulle koste penge at gå der.

Men vi har allerede private universiteter: Menigheds Fakultetet i Århus og Dansk Bibelinstitut i København. De er begge tilknyttede hver sit udenlandske universitet, så de kan udbyde eksamensgodkendte fag i relation til den teologiske embedseksamen. Menigheds Fakultetet er i gang med det første hold teologiske studenter, som når frem til batselorgraden i teologi. Der skal så en teologisk overbygning på for at blive cand. teol. Men det skulle blot være en formssag. Disse teologistuderende koster ikke staten en krone, og det koster heller ikke noget at gå på Menigheds Fakultetet og modtage undervisning der. Hvordan det bliver på andre private universiteter ved jeg ikke, men man kunne jo starte med at give de studerende, der allerede går på et privat universitet i Danmark, SU for dog i det mindste at anerkende deres faglige slid. Menigheds Fakultetet er jo at betragte som et frit universitet, der ikke modtager statstilskud men udelukkende finansieres af gaver fra enkeltpersoner og kollekter fra forskellige danske menigheder - f. eks. har de jo også en kollektdag i den danske folkekirke. Der er altså ikke brugerbetaling på at gå på Menigheds Fakultetet.