Lokalpolitik

Der gøres klar til storkommune

Antallet af repræsentanter i storkommunens byråd bliver 29 mod 74 nu

HJØRRING:Hvor de fire kommuner, Hjørring, Hirtshals, Sindal og Løkken-Vrå, tidligere alene har kunnet afgøre, hvem der skal sidde i byråd eller kommunalbestyrelse, skal de til næste valg i november 2005 nå til enighed om, hvem der skal repræsentere de forskellige partier og borgerlister til valget. Det kan godt være, at der bliver opstillet lige så mange kandidater som hidtil, men der skal skæres til under halvdelen i det endelige byråd for storkommunen. Hvor der i dag i de fire kommuner sidder i alt 74 valgte repræsentanter, bliver der formentlig kun 29 i det nye byråd. I oplægget fra strukturkommissionen anbefaler man højest 29 til en kommune på mellem 60.000 og 80.000 indbyggere. Man kan gå op til 31 repræsentanter. Det er dog indtil videre kun et oplæg. Vores kommende storkommune kommer til at tælle knap 70.000 indbyggere. Hjørring har ikke siden 1981 haft en borgerliste, men alt taler for, at der kommer en fælles borgerliste med repræsentation fra de fire nuværende kommuner. Også Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti stiller op med lister dækkende de fire nuværende kommuner. Dansk Folkeparti holder snarest fællesmøde og Kristendemokraterne 2. november. SF laver også en fællesopstilling fra de fire kommuner. Herfra melder Jørn E. Christiansen fra Hjørring sig på banen. Karl Bornhøft overvejer situationen, indtil han ser omfanget af arbejdet i regionen. Socialdemokraterne er kommet så langt, at de vil bevare partiforeningerne i de fire kommuner, men arbejde hen mod en fælles ledelselse, der skal varetage opstillingen, herunder finde frem til en borgmesterkandidat. Venstre forbereder et møde inden jul, hvor man skal aftale den videre procedure.