Mejerier

Der gøres klar til udvidelse af mejeriet

HIRTSHALS: Det på mange måder klemte Hirtshals Andelsmejeri får snart mulighed for yderligere tiltrængt udvidelse. I hvert fald gødes jorden grundigt, når Hirtshals Kommune på næste byrådsmøde antageligt sender et nyt lokalplanforslag vedrørende arealet på sydvestsiden af Søndergade op mod Margrethevej til høring i otte uger. Inden en eventuel udvidelse kan realiseres , skal et andet udvalg, nemlig børne- og kulturudvalget, imidlertid have fundet en løsning på etaberingen af en ny SFO til afløsning af bl.a. det temmelig nedslidte ”Fritidshuset.” - Med lokalplanforslaget gør vi bare klar, så mejeriet har mulighederne, så snart der er fundet en løsning på fremtiden for Fritidshusets aktiviteter, siger Mogens Bjerre. Lokalplanforslaget følges af et kommuneplantillæg og giver Hirtshals Andelsmejeri mulighed for at erhverve arealet med Fritidshuset, samt adgang til at lave p-plads bag beredskabsstationen. Forslaget fastlægger desuden rammer for det område i den sydlige ende af Søndergade, der i dag huser Aktiv Super og Shell-tanken, hvor der kan etableres og udvides indenfor detailhandel. Området nord for Falck giver ifølge forslagene desuden beredskabsstationen en mindre udvidelsesmulighed op mod Hirtshals Boldklubs grusbane. schib