Fiskeripolitik

Der kan fiskes videre

De danske fiskere kan roligt fiske videre, også selv om de har brugt det antal kilowattdage, de har fået tildelt i forbindelse med, at havdagesystemet for 2008 er forlænget.

Det siger vicedirektør Birgit Bolgann, Fiskeridirektoratet. Efter at NORDJYSKE fredag talte med Birgit Bolgann om den frygt, nogle fiskere har for, at de kommer til at fiske i flere dage, end de ender med at få tildelt, blev der i direktoratet truffet endelig beslutning om, hvordan man skal løse problemet med, at man ikke nu kan beregne det endelige antal kilowattdage for de enkelte fartøjer. - Der er ikke problemer med, at Danmark kan overholde den maksimale ramme, der er udmeldt at EU, og derfor har vi besluttet, at fiskerne blot kan fiske videre - også selv om de har opbrugt det antal dage, de har været tildelt midlertidigt, siger Birgit Bolgann. - Det er naturligvis stadig en forudsætning, at de har fisk til rådighed. Den midlertidige ophævelse af kilowattdage-systemet giver naturligvis ikke fiskerne ret til blot at fiske løs, men de kan opfiske deres fartøjskvoteandel uden at skulle tænke på, hvor mange dage, de skal bruge på det, siger Birgit Bolgann. Hvis det senere på året viser sig, at fiskeriindsatsen i en eller flere segmenter er ved at nærme sig det maksimale antal kilowattdage, vil der til den tid blive sat begrænsninger på fiskeriet. - Men der er netop nu ikke tegn på, at der bliver problemer med at overholde EU-rammen, siger vicedirektør Bolgann. Birgit Bolgann understreger, at det antal ekstra havdage, fiskerne kommer til at bruge i resten af 2009, ikke kommer til at tælle med i fartøjernes historik. - Den endelige tildeling af kilowattdage sker stadig på grundlag af de enkeltes fiskeriindsats i 2008 og eventuelle justeringer på grund af særlige forhold. Birgit Bolgann oplyser, at Fiskeridirektoratet nu i første omgang orienterer Erhvervsfiskerudvalget om den nye beslutning. - Derefter skal der udarbejdes en egentlig bekendtgørelse om ændringen, siger hun.