Lokalpolitik

Der kan ikke spares mere på institutionerne

AARS:Ledere og tillidsrepræsentanter fra daginstitutionerne, Landsbyordninger, Skole fritidsordningerFO¿er og Støttepædagogerne har været samlet til fælles TR / leder møde. Der var kun ét punkt på dagsorden, og punktet var budget 08. Formanden for børne- skoleudvalget, Jan Dyregaard og forvaltningschef Freddy Nederby Kristensen var inviteret med for at komme med henholdsvis den politiske og den tekniske gennemgang af budget 08. Vi er glade for, at Jan Dyregaard og Freddy Nederby Kristensen tog sig tid til at komme til vores møde og gennemgå budget 08 og samtidig lytte til de kommentarer, der kom frem på mødet. Der var en rigtig god og positiv dialog. Vi håber, at denne gode dialog vil fortsætte. Vi kan med glæde konstatere, at børne- skoleudvalget har meddelt økonomiudvalget, at der ikke kan findes flere besparelser på børne - skole området. Jan Dyregaard gav udtryk for, at det er vigtigt, at basis tingene er i orden. Det er nødvendigt for at øge tilflytningen til kommunen. Der kan ikke spares mere på kerneområdet på forsvarlig vis. Det kan vi kun bakke op om. Det er vores opfattelse, at mange forældre gerne vil betale lidt mere for at få deres børn passet, hvis det kan være med til at øge kvaliteten i institutionerne. Det er dog ikke muligt, da forældrebetalingen ikke må overstige 25 %. Vi håber derfor, at der muligvis kan samles et flertal i byrådet for en lille skattestigning for at få en mere langsigtet løsning. Freddy Nederby Kristensen fortalte, at der er kommet ca. 450 nye borgere til Vesthimmerlands Kommune, hvilket giver en positiv indvirkning på kommunens økonomi. Det er dejligt, at der er nogle, der ønsker at bosætte sig i Vesthimmerlands Kommune, og det er derfor ekstra vigtigt, at vi arbejder hen imod et højt serviceniveau, så denne udvikling fortsætter. Vesthimmerlands Kommune har et slogan, der lyder: ¿lyst til at gøre en forskel¿. Det kan være meget svært som medarbejder i Vesthimmerlands Kommune, at leve op til dette slogan, når vi år efter år skal forholde os til besparelser. Med hensyn til det psykiske arbejdsmiljø er vi således glade for at høre, at der nu tænkes i mere langsigtede løsninger. Vi håber, at I husker på de frustrationer, som vi gav udtryk for sidste år og samtidigt husker på, hvad der blev sagt af politikerne i byrådssalen, da budget 07 blev vedtaget: ¿der er skåret helt ind til benet¿ og ¿det er uspiseligt¿. Med de udmeldinger, der indtil videre er kommet fra børne- skoleudvalget, er vi ikke i tvivl om, at I kan huske, hvad der blev sagt sidste år. Det er dejligt at vi bliver taget alvorlige.