Der kommer aldrig en vestlig forbindelse

3. FORBINDELSE: Infrastrukturkommissionen har, i sin nyligt offentliggjorte rapport, ikke nævnt en 3. Limfjordsforbindelse. Det vil jeg tillade mig at tolke sådan, at der i hvert fald aldrig kommer en vestlig forbindelse, for lykkes det den nye nordjyske ¿trafikmafia¿, at få en ekstra motorvejsforbindelse, bliver det ikke den mest omkostningskrævende, naturødelæggende, og mest miljøbelastende. Statsminister Anders Fogh Rasmussen bekendtgør helt uomtvisteligt, at der i fremtiden ikke bliver tale om, at ødelægge naturperler. Dermed må al snak om, at spolere Østerådalen, Skalborg, Hasseris enge, det vestlige Aalborg, Egholm, Lindholm og Voerbjerg, med en motorvej være forstummet. Statsministeren har endvidere udtalt, at netop ¿trafikmafiaernes¿ tid er ovre, og henviser direkte til de jyske trafikordførere, som i sin tid fik ¿handlet¿ sig frem til hele to nordjyske motorveje, som betaling for, at lægge stemmer til Storebæltsbroen. Han fastslår, at der ikke mere kan laves studehandler, men at vejene skal laves der hvor der kører biler, og i Nordjylland er det som bekendt først og fremmest på E45, altså tunnelen. Her kører der, ifølge Aalborg Kommune, 58.200 biler i døgnet, mens der på Limfjordsbroen kører 26.800 i døgnet! Det kommer desværre ikke som nogen overraskelse, at flere af de nordjyske politikere farer frem med påstande om, at det kun er en vestlig forbindelse der duer, og at de forlanger staten skal betale for en ny fjordforbindelse. De kræver at staten færdiggør den VVM-redegørelse, som amtet ikke ¿nåede¿ at få lavet færdig... I virkeligheden er det jo nok sådan, at redegørelsen faktisk blev færdig, men akkurat som den forrige, fra 2003, blev den kasseret. Det påstås at der kun mangler nogle få undersøgelser, men er det nu rigtigt? Som jeg ser det, kan der umuligt laves ordentlige undersøgelser på under et par år. Undersøgelserne på Egholm i 2006 tog sammenlagt ca. 2-3 dage. Jeg kan meget let forestille mig, at EU kommissionen vil rynke kraftigt på næsen, eller det der er værre, hvis man i Danmark vedtager en forbindelse, som betyder forringelser i en grad, så gunstig bevaringsstatus for en række dyrearter og naturtyper, omfattet af Habitatdirektivet, ikke kan opretholdes. Den bedste mulighed for bedre nordjysk infrastruktur vil være, at man skifter taktik fra at forlange til at forhandle. Vel at mærke om aktiviteter, som er realistiske og fornuftige. Jeg synes ideen med intelligent trafik system (ITS) lyder spændende. Jeg synes absolut at en udbygning af jernbanenettet, både til gods og passagertransport, er tiltrængt. En udvidelse af motorvejen, fra 2 til 3 spor, nord for tunnelen vil løse mange problemer. En Citybro, som Mogens Thomsen har foreslået, hvor der også er plads til gående og cyklende trafik, ville være et aktiv for Aalborg. Den binder byen sammen, og kan give Nørresundby et tiltrængt løft. Med sin fornærmede attitude risikere politikerne, at det går som i eventyret om konen i muddergrøften... Forkortet af redaktionen