EMNER

Der ligger 3.000 rejsekroner og venter

SKAGEN:Formanden for Gymnastikforeningen af 76, Olga Wierenfeldt, kunne bringe en efterlysning i sin beretning på foreningens generalforsamling. Foreningen ligger endnu inde med flere præmier i et skrabelod-lotteri, hvor de fleste lodder blev solgt i hallen ved forårets opvisning lørdag 5. marts. Blandt de uafhentede gevisnter er en rejse-gavecheck med et pålydende på 3.000 kroner. Efter reglerne for lotteriet skal gevinsterne være hentet senest 30. april. Ellers tilfalder de gymnastikforeningen. Vindere i lotteriet skal kontakte Henning Thomsen, Middelbanke 28. Hvis ikke vinderen af rejsechecken henvender sig, kan gymnastikforeningen sikkert selv bruge pengene. Foreningens opvisningshold, Team Skagen, er i år i hvert fald tilmeldt et stort stævne i Berlin i næste måned. Gymnastikforeningen hvade i den nu afsluttede sæson 435 medlemmer, som var fordelt på 20 hold, oplyse Olga Wierenfeldt. På generalforsamlingen valgtes Dina Thunberg og Rigmor Sørensen til foreningens bestyrelse. Ud af betyrelsen gik Henning Thomsen og Maibritt Thomsen. Bestyrelsen har konstitueret sig med Olge Wierenfeldt som formand og med Bente Carlsen som næstformand. Som kasserer er genvalgt Anna Sørensen. Rigmog Sørensen er sikretær.