Lokalpolitik

Der må bygges dobbelthuse på Broagervej

Ø. BRØNDERSLEV: Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg har sagt ja til, at der opføres to dobbelthuse med i alt fire lejligheder på Broagervej i Ø. Brønderslev. Ansøgeren havde ønsket at bygge tre dobbelthuse med seks boliger, men teknik- og miljøudvalget finder, at fire boliger er passende. De fire boliger skal kunne udstykkes til fire selvstændige ejendomme med lovlig vejadgang. Bygningsreglementet for småhuse foreskriver en mindste grundstørrelse på 700 kvadratmeter. Ansøgeren ønsker dispensation, så grundstørrelsen kun bliver mellem 391 og 430 kvadratmeter. Sagen har været forelagt naboer, og der er kommet to indsigelser. Naboerne er nervøse for den øgede trafik på Broagervej. Andre naboer mener ikke, at byggeriet vil harmonere med det byggeri, der er i forvejen på Broagervej. Formand for teknik- og miljøudvalget, Karsten Frederiksen (K) understreger, at der bliver etableret bump af for at begrænse trafikhastigheden. Ifølge teknisk forvaltning findes der i forvejen boliger på samme størrelse på Broagervej, som dem, der er lagt op til med det nye byggeri. Ifølge lokalplanen for området kan der på Broagervej opføres såvel fritliggende enfamiliehuse som tættere bebyggelsesformer. Der er også tæt-lav bebyggelse ved Broengen. Teknisk forvaltning mener ikke, at dobbelthusene vil give en fortætning i forhold til, hvad der ellers er karakteristisk for området. Ifølge teknisk forvaltning er krav til arealer for adgangsvej, p-pladser samt opholdsarealer opfyldt. Brønderslev Kommune har tidligere givet dispensation fra grundstørrelsen ved byggeri Elmevej 32A-34B i Ø. Brønderslev. Det er forvaltningens opfattelse, at den øgede trafik er af et sådant omfang, at enhver grundejer må tåle det.