Ældreforhold

Der må gerne ske noget mere

Til eftermiddagskaffe med Inger, Kristian, Anna og Villy på plejehjemmet Lollandshus

ØSTBYEN:Dagens højdepunkt var utvivlsomt, da avisens medarbejdere kom på besøg. Jo, så havde Inger svigersøn og datter også været der. Det var nu ganske hyggeligt, understregede Villy. Alle havde fået en god snak med hinanden. Fra morgenstunden havde han da også haft besøg af sin kone, når han lige huskede rigtigt godt efter. Der skulle hænges nye gardiner op i hans stue. At bliver ældre betyder ofte at blive mere glemsom, men det må ikke forveksles med, at man ikke gerne vil opleve. Villy Lauridsen, 75 år, har kun boet på plejehjemmet i en uge. Vi nåede at fange ham og Inger Kjeldsen 92 år, Kristian Møller Pedersen, 61 år og Anna Plejstrup, 93 år, over eftermiddagskaffen i en af boenhederne på plejehjemmet Lollandshus i Øgadekvarteret i Aalborg. Anledningen var ældrerådmand Anni Kjeldgaards forslag om 10 mio. kr. afsat i næste års budget til fest og farver på plejehjemmene. Syng og gå tur Rådmanden forklarer uddybende sit partis forslag, at de 10 mio. kr. svarer til 30 ekstra stillinger på plejehjemmene. Det vil betyde nye ansatte, der vil kunne synge for de gamle, gå ture og arrangere underholdning. Man vil tilbageføre nogle af de penge, der forsvandt med 2003-budgettet. Plejehjemmet Lollandshus har 71 beboere og 74-75 ansatte, omregnet til 65 fuldtidsstillinger til at dække døgnet og ugen ind. Beboerne er i alderen 61-103 år. Der er to demensafdelinger med to gange syv beboere og ekstra personale. Beboerne kommer fra Øgadekvarteret, hvor de har tilbragt både 40 og 50 år af deres liv. Der er til det daglige Hanne Gylling har været i systemet i 34 år, deraf leder på Lollandshus de sidste fem år og inden da siden 1970 leder på Annebergvej: - De daglige ting er der personale til. Vi har tre medarbejdere i skåne- og fleksjob. De bruges til café og hygge. Lollandshus omfatter tre bygninger i Lollandsgade med hver deres husnummer og har tidligere haft tre ledere. - Jo, de basale ting, kan forsvares, mener Hanne Gylling. Der er også lidt ekstra tid ind i mellem, men det er meget forskelligt, hvordan dagene former sig. Flere tilbud Beboerne kan gå i café, til bankospil og til gudstjeneste en gang om måneden på en hverdag. Man begynder nu igen på gymnastikken. Der er tid til at tage ture til Salling for at drikke kaffe. Om sommeren kan man sidde ud og spise. Netop fordi man får maden leveret om formiddagen fra Lions Park i Nørresundby, er beboerne frit stillet med hensyn til, om de vil have frokost ved middagstid og varm mad om aftenen eller omvendt. Plejehjemmet er delt op i ni enheder og som udgangspunkt er personalet ansat i en boenhed for at sikre nærkontakten. Nattevagten består af fire - en til hvert hus og en springer. - Jo, opgaverne er blevet anderledes med årene, men vi kan opfylde de krav, kommunen har sat, siger Hanne Gylling. Hun minder endvidere om, at ét er de krav, man som yngre udenforstående kan stille, og så de behov en 90-årig har. - Der er 90-årige, der mener, at der ikke behøver at ske så meget. Således har beboerne også mulighed for at komme i center i enten Sjællandsgade eller Fynsgade, men det er der kun to, der har. Betaler selv Da der forleden var tilbud om en tur til Himmelbjerget fra kl. 8 til kl. 15, var der ingen, der meldte sig. Det kunne skyldes, at turen føltes uoverkommelig, eller også, at den kostede penge. Som plejehjemsbeboer får man i dag udbetalt hele sin pension, og der er brugerbetaling. Således oplever også beboerne på plejehjemmene brugerbetaling. - Når alt det er sagt, erkender Hanne Gylling, at der godt må være lidt mere til det sjove. Villy Lauridsen kunne ønske sig, at der var råd til en bil, så man kunne komme på ture til Blokhus og Hjørring. Hanne Gylling kan oplyse, at bus nummer to netop er på vej til lokalområdet, og at mulighederne for at komme ud skulle være gode. De vil danse Ved stikordet om 'fest og farver' lyser øjnene hos alle fire om kaffebordet. De vil gerne danse. De vil gerne, at der kom nogen og holdt foredrag. Det kunne f. eks. udmærket være præsten, der havde noget interessant at fortælle. De fire er parate til at være mere udfarende. De har det dejligt. De får god mad. De har et godt socialt fællesskab i enheden, men kender ikke dem på de andre etager. - Men, som Anna på 93 ikke lægger skjul på: - Her er alt for kedeligt. Da hun forleden stod to timer op før alle andre, som hun har for vane, fik hun skældud, fordi hun vandrede rundt.