Nørre Uttrup

Der må gøres noget ved det

NØRRE UTTRUP: Både Vejdirektoratet og Aalborg Kommune er villig til hjælpe NUBI, så der bliver sat en stopper for vildfarne fodbolde på motorvejen. - Hvis der er et problem, må vi se på det, siger Erik Sandberg fra Vejdirektoratet, der er tilsynsførende med motorvejsudvidelsen. For at få plads til det tredje spor i sydgående retning, har Vejdirektoratet ekspropieret en strimmel jord langs NUBIs baner. Jorden er ejet af Aalborg Kommune, og her kender man heller ikke noget til problemet med det lave hegn. Men der er vilje til at se på forbedringer. - Noget tyder på, at der måske skal et decideret boldhegn op, siger afdelingsleder Marianne Jensen, Park og Natur. Hos politiet finder man det uholdbart, hvis der hopper bolde rundt på en stærkt trafikeret vej. - Det kan føre til meget farlige situationer, og det må løses, siger politikommissær Bent Østergaard Jensen, leder af vejteknisk afsnit hos Aalborg Politi. Hos Aalborg Kommune beklager man, at NUBI føler sig dårligt informeret om hele projektet. Herunder at det gamle læbælte med store træer skulle fældes og erstattes af et noget lavere hegn. - Det er ikke vores praksis, så det vil jeg tage op, siger afdelingsleder Marianne Jensen.