Ernæring

Der må ikke gå for meget kage i kost-politikken

Kostpolitikken på skolecentret, der består af Bagterpskolen og Rakkeby Skole, indebærer blandt andet: At fremme sundhed, velvære og dermed indlæring igennem sundere kostvaner. At fremme elevernes koncentration og energi med henblik på øget udbytte af undervisningen. At forebygge kostrelaterede sygdomme. At sikre ernæringsrigtig kost i skoleboden som supplement/erstatning for madpakken. Målene skal blandt andet nås på følgende måder: Fokus på sund levevis i emneuger (kost og motion). Opfordre forældrene til at have en fælles holdning ved uddeling i forbindelse med fødselsdag. Lærere og pædagoger i 0. - 2. klasse spiser i videst mulig omfang sammen med børnene. Der må ikke sælges eller uddeles sukkerholdige og underlødige nydelsesmidler i skole, SFO og klubtilbud. Der må kun undtagelsesvist serveres kager til ”klassens tid-arrangementer”. Kilde: www.bagterpskolen.dk