Der må knokles

ØKONOMI:Så kom velfærds- og skatteudspil fra regeringen. Velfærdsudspillet handler om at øremærke 60 milliarder kr. over 8 år til opretning af 30 års forsømmelser på bl.a. skoler og hospitaler. Det svarer ca. til 7,5 milliard om året. Det skal man nok komme langt med. Til gengæld får institutionerne svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, når de gennem øgede afgifter på vand, varme og el skal bidrage til de velbjærgedes skattenedsættelse. Inden vi kender de pågældende afgiftsforhøjelser, vil det nok være klogt af pensionisterne at holde igen med at frådse de par hundrede kr. væk som regeringen tilkaster dem. Øgede afgifter vil også tvinge de handlende til højere priser på varerne. Inden alle forhold er faldet på plads efter de foreslåede omlægninger, vil det vise sig, at det kun er de mest velbjergede, som får lidt ud af galskaben. Vi må så håbe, at de vil knokle endnu hårdere i fremtiden. Til gengæld bliver studerende, pensionister, bistandsklienter, førtidspensionister og efterlønnere ramt særdeles hårdt. Men det er vel også regeringens hensigt.