Orlovsordninger

Der må lægges mere pres på mændene

BARSELSORLOV: Ifølge en analyse, gennemført af Ugebrevet A4, diskrimineres nyuddannede kvinder på arbejdsmarkedet. Inden for en række erhverv, som tæller 69 pct. af samtlige uddannede er sandsynligheden for at komme i arbejde mindre for kvinder end for mænd. Forskelsbehandlingen gælder både den private og den offentlige sektor. Det har ingen betydning, om kvinderne har børn eller ej, når de søger job. Deres handicap i jobsøgningen er deres køn. Forklaringen er formodentlig, at kvinder holder længere barselsorlov og har et større ansvar for børnene end mændene. Det får arbejdsgiverne til at foretrække mænd frem for kvinder, når de skal ansætte medarbejdere. I NORDJYSKE Stiftstidende 24.6. gør repræsentanter for Venstre, konservative og Dansk Folkeparti det helt klart, at de ikke vil foretage sig noget i den anledning. Det må arbejdsmarkedets parter tage sig af eller også må problemet med mændenes manglende ansvar for børnene løses i familien. Det ville ellers være oplagt at sørge for at få ændret barselsorloven, så mænd presses til at tage en større del af denne end i dag. Det kunne ske ved afsætte 13 uger af barselsorloven til mændene, så en betingelse for, at en familie får den fulde glæde af barselsorloven er, at begge parter deltager. Herudover bør barselsorloven gøres mere fleksibel. Den skal kunne deles op, tages på deltid etc. Forældrene skal kunne vælge at tage barselsorloven eller dele af den samtidigt eller i forlængelse af hinanden. Det er også vigtigt, at der er fuld løn under barsel. Og for at undgå yderligere marginalisering af kvinder på arbejdsmarkedet, både i ansættelsessituationen og i forhold til. lønnen, bør der indføres en central barselsfond, så det ikke for den enkelte arbejdsgiver skal betragtes som et problem at ansætte kvinder i den fødedygtige alder.