Der må sanktioner til

Der skal strengere regler til at sikre ytringsfrihed, mener professor og overlæge Niels Høiby

Det bør få konsekvenser for ledere, hvis de prøver at knægte de ansattes ytringsfrihed. Det mener Professor, overlæge, Niels Høiby fra Rigshospitalet, som også er formand for Dansk Selskab til Sikring af Lægers Ytringsfrihed. - I Sverige er det sådan, at hvis en leder eller sygehuschef prøver at knægte ytringsfriheden, så får det konsekvenser for deres karriere, fordi det bliver opfattet som noget ulovligt at knægte ytringsfriheden. Men det gør det ikke rigtigt i Danmark, og det er forkert, for et demokrati bygger på, at folk ved, hvad der foregår, og at der ikke sker magtmisbrug, og det her er faktisk magtmisbrug, siger han. Dansk Selskab til Sikring af Lægers Ytringsfrihed blev stiftet i 2001 som reaktion på en række alvorlige sager, hvor læger blev presset ud af deres job eller tvunget til at holde kæft, fordi de udtalte kritik af systemet. - Det accepteres meget dårligt i systemet, når vi læger gør rede for, at der er noget der ikke fungerer særligt godt på vores hospital eller afdeling. Så bliver man anset for at være illoyal, og så kommer man i nogle tilfælde til kammeratlig samtale og får et stykke papir stukket i personalemappen, og i andre tilfælde bliver folk sat fra bestillingen, fortæller han og tilføjer, at han er stødt på lignende forhold i andre sektorer. Det samme beskrev Stiftstidende i går. Selvom foreningen har hjulpet til at skabe opmærksomhed om problemet, er man langt fra kommet det til livs, mener Niels Høiby. - Jeg tror ikke, at det er blevet bedre, det er bare blevet mere skjult. Mange sager kommer ikke frem, ved vi, fordi vedkommende bliver bange. Jeg har oplevet folk, der har været ude, men når vi så kontakter dem efterfølgende, så holder de kæft. Jeg har også haft folk som er kommet til mig efter råd, og har vist mig kopier af breve, men derefter bliver der stille. Så har vedkommende måske fået en ordning, hvor han får lov til at beholde sin indkomst, men ikke er chef på afdelingen, og så holder man kæft. Den kultur håber han på ville kunne ændres, hvis der førte sanktioner med, når forsøg på at knægte ytringsfriheden bliver konstateret. Det kan blive svært at gennemføre i praksis, mener Jørgen Pless, læge og medlem af Fyns Amts Byråd for Borgerlisten. Han har selv prøvet på egen krop at blive fyret fra Odense Universitetshospital, efter at have luftet sin uenighed højt. - Det er vigtigt med åbenbed og diskussion, hvis der skal ske fremdrift i systemet, men regler hjælper det ikke på vej, for det er svært at bevise truslerne, og du bliver fyret alligevel, bare på et andet tidspunkt, og eventuelt under påskud af omstruktureringer, siger han. På foranledning af Niels Høiby kommer der til efteråret en debatbog, som sætter fokus på problemet med lægernes ytringsfrihed.