Lokalpolitik

Der må være sket en fejl

Rævskærvej 42, Tornby. NAVNESTRID:Der må være sket en fejl. Forleden dag, da jeg kørte forbi den nye udstykning med attraktive grunde på Nejst, var der nogen, der havde opsat et skilt hvorpå, der stod "Stenbjerg". Det er et pænt skilt og bestemt også nogle pæne lamper. Men der må bestemt være tale om en fejl, for det står næppe i nogens magt, at flytte geografiske navne fra deres rette sammenhæng. Et byråd kan udlægge en mark med veje til bebyggelse, sommerhuse og industri, men de kan ikke ændre geografiske betegnelser for områder. Man kan derfor også undre sig over den latter borgmester Knud Størup fik frem blandt politikerne på sidste byrådsmøde d. 15. september med bemærkning om, "at man skal passe på med det lokalhistoriske". En bemærkning, der faldt efter at den konservative byrådspolitiker Inger Espersen, i forbindelse med kommunesammenlægninger, foreslog at man skulle se på de kulturhistoriske sammenhænge, der havde været i cirka tusind år gennem de gamle herreder. Her var vores område betegnet Vennebjerg Herred. Hirtshals er en ny by og borgmesterens viden om lokalhistorie går næppe ud over hans egen regeringstid. Men der er også sket meget i den tid. Vigtigst er uden tvivl, at vi stort set har mistet byens eksistensgrundlag - havnens fiskefartøjer er bukket under én for én. Skulle byrådspolitikerne, derfor en anden gang mangle navne til nye veje, har man blandt de fartøjer, vi har haft, men ikke har mere, et righoldigt udvalg af navne at tage af. Det er lokalhistorie, så det batter, og samtidig er man fritaget for at demonstrere sin uvidenhed og efterfølgende evnen til at lære.