Ulsted

Der måtte mere til at holde varmen i Ulsted

ULSTED:18 forbrugere mødte op til Ulsted Varmeværks årlige generalforsamling torsdag aften. Formand Bjarne Sørensen kunne i sin beretning konstatere, at varmesæsonen 2002/03 har været dyrere end gennemsnittet. Der er blevet solgt 9007 MWh mod 8056 i foregående sæson. Der er i løbet af året blevet tilkoblet syv nye forbrugere på nettet, og det er også blevet vedtaget at sætte tilslutningsafgiften op på niveau med øvrige varmeværker i området. Grundbeløbet vil således være 10.000 kr. med virkning fra 1. juli 2004. Det havde været et roligt år med vedligeholdelse, men næste år påbegyndes reparation af hovedledning til Lucernehaven. Svenne Weinreich gennemgik regnskabet, og årets resultat viste et lille underskud på ca. 15.000 kr. Ved valg til bestyrelsen blev Bjarne Sørensen, Johannes Jensen og Egon Christiansen alle genvalgt med Henrik Nielsen og Peter Andersen som suppleanter.