Lokalpolitik

Der mangler 10 millioner kroner fra musikhussponsorerne

Der står 47 mio. kr. på sponsorkonto mod 57 mio. på hjemmesiden

AALBORG:Der mangler endnu at blive indbetalt 10 millioner af de 57,5 millioner kroner, som Fonden Musikkens Hus på sin hjemmeside oplyser er indsamlet til opførelsen af et musikkens hus på havnefronten. Ifølge de seneste regnskabstal står der ca. 47 millioner kr. på kontoen ”gaver/sponsorater”. Det indsamlede beløb på 50 millioner, der var hele betingelsen for, at Aalborg kommune og Nordjyllands amt hver indbetalte 60 mio. kr., og Fonden Realdania 85 mio. kr., har således aldrig været fysisk tilstede. - Det vidste jeg sådan set ikke, konstaterer amtsborgmester Orla Hav. Vi er løbende blevet orienteret om, hvad der er indsamlet, men har egentlig ikke beskæftiget os med betingelserne, så som at pengene først kommer til udbetaling ved første spadestik eller senere og dermed nu måske aldrig. Vi har haft stor respekt for det ildsjælearbejde, der er gjort for at rasle millionerne ind. Det har jeg stadig respekt for. Men det er ærgerligt, at projektet er kuldsejlet og at amtet står til at miste 22 millioner kroner. Men de penge ville jo alligevel ikke kunne dækkes ind af de indsamlede millioner, erkender Orla Hav. Særlige betingelser Formand for Fonden til rejsningen af Musikkens Hus og medlem af bestyrelsen for Musikkens Hus, direktør N.K. Strøyberg, ser ikke de manglende millioner på kontoen som noget problem. - I virkeligheden har vi vel tilsagn om 60 millioner kroner på nuværende tidspunkt, siger han. De manglende millioner på den spærrede konto i Spar Nord Bank skyldes, at flere sponsorer har knyttet særlige betingelser til deres sponsorater. Nogle har desuden bedt om at få deres penge tilbage, efter at projektet kuldsejlede. Det er dog næppe registreret i det seneste perioderegnskab fra 7. september. Kulturministeriet hører til de sponsorer, der har knyttet betingelser til udbetalingen af det lovede beløb. Ministeriets 2,5 millioner kroner kommer først til udbetaling, den dag byggeriet starter. - Der er fonde, kommuner og andre, der først indbetaler deres bidrag ved første spadestik. Andre lader først beløbet falde, den dag byggeriet står færdigt, oplyser Erik Staun, adm. projektsekretær. Han understreger, at der er indgået kontrakter med alle sponsorer. Kontrakterne slår fast, at aftalen er indgået med den hensigt at bidrage til finansiering af musikhusdelen i bygningskomplekset Musikkens Hus i Nordjylland, beliggende i Aalborg. Det understreges, at bidraget er givet til fonden, der er stiftet af Det Obelske Familiefond og Spar Nord Fonden og har til formål at eje og drive musikhuset. Bidraget er fradragsberettiget det år beløbet ifølge kontrakten forfalder til betaling. Millionerne er bundet - Pengene har det trygt og godt hos os. De står på en spærret konto og kan kun bruges til det formål, de er givet til, og af den modtager, de er stilet til, nemlig Fonden Musikkens Hus, mener N. K. Strøyberg. - Derfor skal vi også spørge bidragyderne, når betingelserne ændrer sig og igen, når Aalborg kommune kommer med et udspil til opførelsen af et musikkens hus i Aalborg på mandag. Et udspil, som vi tager stilling til på et møde 1. december, hvorpå vi retter henvendelse til vore bidragydere, siger N.K. Strøyberg. Om alle de millioner, der er givet tilsagn om, nogensinde kommer nye planer for et musikkens hus i Aalborg til gode står hen i det uvisse. - Først må vi finde ud af, hvor mange af sponsorerne, der ønsker at være med. Dernæst må vi finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre at bruge de indbetalte midler på et nyt musikkens hus, hvis ikke fonden er bygherre, siger N.K. Strøyberg. Spørgsmålet er relevant, efter at Aalborg kommune 14. december 2005 gik mere aktivt ind i projektet, som i dag ledes af en styregruppe, hvor teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF) er formand, og direktør Lars Ole Hansen, Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger og direktør Hans Peter Svendler, Fonden Realdania, begge er næstformænd.

Forsiden