Børnepasning

Der mangler børnepasning i lokalområderne

Af Arne Staun Sørensen (S) Brogade 22 9240 Nibe Kandidat til byrådet i Det Nye Aalborg: PASNING: Det er med rette at bekymrede forældre til børn der mangler plads enten i en dagpleje eller børnehave til tider kritiserer kommunen for manglende planlægning på området. Vi må indse at der er et problem spec. med at rekruttere nye dagplejere. Det er op til os politikere, at der er gode arbejdsvilkår for dagplejerne, så de kan få både dagen og økonomien til at hænge sammen, det skal være attraktivt at være dagplejer. Det er ikke nok med at vi får ansat nogle dagplejere, de skal også have nogle værktøjer bl.a. den uddannelse der er nødvendig, så de er godt rustet til at tage imod børnene med de udfordringer, glæder og evt. problemer det giver. Husk en dagplejer står alene med et kæmpeansvar både overfor børn, forældre og kommunen. Det er her dagplejetilsynet kommer ind i billedet. For at kunne supervisere vores dagplejere bedst mulig er det også nødvendig med et dagplejetilsyn der er gearet til opgaven og får mulighed for uddannelse og ordnede arbejdsforhold. Hvis vi vil have en velfungerende dagpleje må vi også have et dagplejetilsyn der er normeret efter forholdene og stillingerne er besat. Jeg tror stadig på at nogle af vore børn skal passes i dagplejen til de er 3 år, under trygge og hjemlige forhold og med en nær voksenkontakt. Vuggestuer kan så være et alternativt tilbud. Vi må til slut ikke glemme at det også er vores mål at børnene skal kunne blive passet i lokalområdet. Jeg håber at vi ved at tilbyde et attraktivt arbejdsmiljø og en positiv omtale af vores velfungerende dagpleje kan medvirke til at flere vil søge jobbet i fremtiden.