Skattepolitik

Der mangler noget

I sin tid tog det Velfærdskommissionen to år at nå frem til en slutrapport, "Fremtidens velfærd" - og statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) ikke ret meget mere end to døgn at feje den af bordet. Indtil videre har Skattekommissionens stort anlagte forslag til skatteform på 35 milliarder kroner - en reform, der skal ende med at sænke skatten på arbejde - allerede fået lov til at overleve længere. Måske især fordi nogle politikere stadig har mere end almindeligt travlt med at kæmpe sig igennem i det mindste dele af den 300 sider store kommissionsrapport. Blandt de største udfordringer for statsministeren bliver at forklare, hvordan han så sent som for et par uger siden kunne understrege, at landets boligejere kan sove roligt om natten, så længe VK-regeringen står ved roret - samtidig med, at det i Skattekommissionens udspil trækker ganske alvorligt op til, at muligheden for at få rentefradrag bliver dæmpet. På sin side påpeger finansminister Lars Løkke Rasmussen, at "der er 2,1 millioner boligejere, så man kan ikke lave en skattereform, der ikke påvirker boligejere. Det afgørende er, at ganske almindelige boligejere kommer pænt ud af det", mens såvel S som SF efterlyser en mere social profil i oplægget fra Skattekommissionen. Tilbage efter kommissionens store og meget omfattende arbejde står mindst to ubesvarede spørgsmål: Hvorfor er man tilsyneladende gået ud fra, at udgifterne til det offentlige uden bliver holdt på samme niveau, så det egentlig bare handler om at skaffe de milliarder, der mangler i det store regnskab? Med andre ord: Hvor er besparelserne? Og nok så vigtigt: Hvori består forenklingen af skattesystemet? For udover at mange danskere sukker over at leve i et land med verdens højeste skatteprocent - samtidig med, at nogle nyder godt af det indsamlede beløb - forekommer det mest uretfærdige ved det danske skattesystem nok, at det virker unødigt indviklet, og indtil videre lægger reformen ikke ligefrem op til brug af færre revisorer og andre former for skatte- og afdragsfortolkere.