Børnepasning

Der mangler pasning til børn

Skørping by har måske brug for en ny daginstitution

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Børge Olsen (UP) siger, at Rebild jo kan have uudnyttet kapacitet.

SKØRPING:De kan ikke selv gøre så meget ved det lige nu, politikerne i det gamle Skørping byråd. Men i aftes fik de i det mindste sendt en enig appel til sammenlægningsudvalget for Rebild Kommune om også i fremtiden at sikre lokal børnepasning til familierne i Skørping by. Det bliver især galt efter nytår, hvor Skørping Kommune jo forsvinder og bliver en del af Rebild Kommune. Her foreslår byrådet i Skørping, at den nye storkommune enten udvider en af de eksisterende børnehaver eller bygger en ny institution til 0-6-årige. - Først skal vi jo lige se på, om der eventuelt er uudnyttet kapacitet i andre dele af Rebild Kommune, erkender Skørpings borgmester, Børge Olsen (UP). Formanden for Rebilds vejledende børne- og ungdomsudvalg, Bent Juul Jensen (V), er også byrådsmedlem i Skørping. - Det er jo fint, når der kommer så mange børn. Og det må man jo regne med, når der bliver bygget så mange huse. Det kan da heller ikke afvises, at der bliver behov for en ny institution i Skørping på et tidspunkt. Men det bliver i hvert fald ikke lige nu, siger Bent Juul Jensen. Det kniber allerede nu med pladser i Skørping, blandt andet på grund af tilflytning af nye familier til byen. Det har især givet et øget pres på de nuværende fire børnehaver i Skørping by. Men også de ændrede regler for barselsorlov og børnepasningsorlov har snydt de kommunale planlæggere lidt, fordi børn nu typisk kun er et halvt år, når forældrene søger om at få en plads i dagplejen. Tidligere blev de fleste børn først søgt optaget i dagplejen, når de var omkring et år gamle. De mange børn har allerede betydet overbelægning i både dagpleje og daginstitutioner, men nu har et enigt byråd slået fast, at der højst må være 10 procents overbelægning på den enkelte institution. Derefter må man pladsanvise uden for lokalområdet.