Hobro

Der mangler penge på skolekonto

} HOBRO:Det er blevet dyrere for Hobro Kommune end forventet at indføre udvidet pædagogisk samarbejde i folkeskolens mindste klasser, og nu mangler der penge på kontoen, hvis principperne om samarbejde mellem lærere og pædagoger skal fortsætte. Formand for børne- og kulturudvalget Jan Hviid (V) siger, at skolerne loyalt har arbejdet med oplægget, og at han ville være utrolig ked af at give køb på nogle af de timer, der er sat af. Udvalget beder forvaltningen om at se på, om tingene kan rettes til, så enderne kan nå sammen rent økonomisk. Alternativt mener Jan Hviid, det bliver nødvendigt at afsættes ekstra midler.