Der opereres både inde og ude

Sygehus Vendsyssels nye sengebygning begynder at tage form

5
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Den gam­le ho­ved­ind­gang er blæn­det af med en pre­sen­ning, og der er gra­vet ud til kæl­der i den nye forbindelsesbygning. I stue­eta­gen kom­mer forbindelsesbygningen til at rum­me ho­ved­ind­gan­gen, in­for­ma­tion, ki­osk og ven­te­rum.

HJØRRING:Den nye store medicinske sengebygning skal stå færdig om godt et års tid, og lige nu opereres der både inde og ude på Sygehus Vendsyssel i Hjørring. Indenfor tager læger og operationspersonale sig af patienterne, og udenfor hamrer, banker og svejser håndværkerne, så gnisterne fyger, og lydene runger. Det gør ekkoet også i den meget lange gang, der er bygget, så man kan komme fra parkeringspladsen hen til en midlertidig hovedindgang i højhuset - den kirurgiske sengebygning. Lige nu er man der i byggeriet, hvor sygehuset er ved at gennemgå en hjertetransplantation. Åbnes i 2007 Det der plejer at være sygehusets hjerte og hovedindgang er nemlig lukket af, og støt og sikkert skyder en ny indgangs- og centerbygning op. Det store byggeri beløber sig til 230 mio. kr., og den første patient skal indlægges i det nye hus i efteråret 2007. Det drejer sig om alt fra mennesker med blodpropper og hjertesygdomme til diabetikere og gigtpatienter. Den nye sengebygning med plads til 120 patienter kommer til at afløse gamle utidssvarende sengeafsnit med firesengsstuer og fælles bad og toilet på gangen. Til hver af de nye tosengsstuer kommer der til at høre både bad og toilet, og der bliver tale om lyse og store rum. Stuerne er til to patienter, og der er også mulighed for at komme til at ligge på enestue. - De sengestuer, som vi har til de medicinske patienter i dag, er for små og utidssvarende i forhold til de krav, som findes i dag. Dengang de blev bygget, lå patienterne i sengen stort set hele tiden, mens de var her. Nu har de ofte hjælpemidler med i form af kørestole og gangstativer. De kommer som regel hurtigt ud af sengen, og der skal være plads til, at de kan komme omkring, forklarer sikkerhedsleder Sonja Dall. Godt arbejdsmiljø I det nye byggeri prioriteres et godt arbejdsmiljø og sunde og sikre arbejdspladser højt. Forbedringen med god plads og god indretning giver personalet fysiske rammer til at udføre deres arbejde uden at belaste kroppen unødigt. Den medicinske sengebygning i Hjørring er sidste trin af en tretrins beslutning, som amtsrådet traf tilbage i 1997. Dengang besluttede amtets politikere, at der skulle bygges nye medicinske sengebygninger i både Frederikshavn, Aalborg og Hjørring. Det er nu sket i nævnte rækkefølge. Selv om den medicinske sengebygning står færdig næste sommer, er det ikke slut med byggeri på Hjørring Sygehus. Allerede nu er der planer om en mor/barn-afdeling og en ny patologisk afdeling.